Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 5
  • 2074
  • 7,032,706

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  15/11/2016

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng để xác định tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (trong quý) cho cơ quan bảo hiểm xã hội và công đoàn. Chứng từ này là cơ sở để ghi sổ kế toán về các khoản trích nộp theo lương. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán tổng hợp ở trung tâm kế toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn lập bảng kê trích nộp các khoản theo lương như sau:

1. Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 10 - LĐTL: Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

2. Hướng dẫn cách lập mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận trích nộp các khoản theo lương.

- Cột A: Ghi số thứ tự.

- Cột B: Ghi số tháng trích nộp BHXH, BHYT, BHTN kinh phí công đoàn áp dụng trong trường hợp kê khai theo quý.

- Cột 1: Ghi tổng quỹ lương dùng làm cơ sở để trích lập BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn.

- Cột 2, 3, 4: Ghi tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải  nộp và trong đó chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động. lop hoc ke toan

- Cột 5, 6, 7: Ghi tổng số tiền kinh phí công đoàn phải nộp và chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động.

- Cột 8: Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị phải nộp cấp trên.

- Cột 9: Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị được để lại chi tại đơn vị.

Bảng kê được lập thành 2 bản. Bảng kê trích nộp theo lương sau khi lập xong phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của người lập, kế toán trưởng, giám đốc. Học kế toán ở đâu tốt

3. Tải miễn phí mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo Thông tư 13/2016/TT-BTC

Để thuận tiện cho việc theo dõi, các bạn có thể tải miễn phí mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bài viết xem thêm: Biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn đang có các thắc mắc liên quan đến các khóa học xuất nhập khẩu và kế toán đang được đào tạo tại trung tâm bằng cách truy cập tại website: ketoanleanh.edu.vn

Bình luận

Tin tức mới