Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 6
  • 2077
  • 7,032,709

Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 133/2016/TT-BT

  11/11/2016

Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 133/2016/TT-BT

Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp đồng thời là căn cứ để thống kê về lao động tiền lương. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán tổng hợp ở trung tâm kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn các bạn cách ghi bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:

1. Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 133

Mẫu số: 02 - LĐTL: Bảng thanh toán tiền lương

2. Hướng dẫn cách ghi mẫu bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng thanh toán tiền lương được lập hàng tháng. Cơ sở để lập Bảng thanh toán tiền lương là các chứng từ liên quan như: Bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành…

Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ tên của người lao động được hưởng lương.

Cột 1, 2: Ghi bậc lương, hệ số lương của người lao động.

Cột 3, 4: Ghi số sản phẩm và số tiền tính theo lương sản phẩm.

Cột 5, 6: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian.

Cột 7, 8: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian hoặc ngừng, nghỉ việc hưởng các loại % lương. Học kế toán ở đâu tốt tphcm

Cột 9: Ghi các khoản phụ cấp thuộc quỹ lương.

Cột 10: Ghi số phụ cấp khác được tính vào thu nhập của người lao động nhưng không nằm trong quỹ lương, quỹ tháng.

Cột 11: Ghi tổng số tiền lương và các khoản phụ cấp mà người lao động được hưởng.

Cột 12: Ghi số tiền tạm ứng kỳ I của mỗi người.

Cột 13, 14, 15, 16: Ghi các khoản phải khấu trừ khỏi lương của người lao động và tính ra tổng số tiền phải khấu trừ trong tháng.

Cột 17: Ghi số tiền còn được nhận lương kỳ II.

Cột C: Người lao động ký nhận khi nhận lương kỳ II.

Cuối mỗi tháng căn cứ vào chứng từ liên quan, kế toán tiền lương tập trung lập Bảng thánh toán tiền lương chuyển cho kế toán trưởng soát xét xong trình cho giá đốc hoặc người được uỷ quyền ký duyệt, chuyển cho kế toán lập phiếu chi và phát lương. Bảng thanh toán tiền lương được lưu tại phòng (ban) kế toán của đơn vị. khóa học kế toán ngắn hạn tại tphcm

Mỗi lần lĩnh lương, người lao động phải trực tiếp ký vào cột “Ký nhận” hoặc người nhận hộ phải ký thay.

3. Tải miễn phí mẫu bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để thuận tiện cho việc theo dõi sổ sách, các bạn có thể tải mẫu bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bài viết xem thêm: Bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Bên cạnh các khóa học đào tạo kế toán, trung tâm Lê Ánh còn triển khai các khóa học xuất nhập khẩu thực tế, nếu các bạn học viên muốn tham khảo thêm thông tin về các khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn.

Bình luận

Tin tức mới