Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 6
  • 3241
  • 6,944,737

Biên lai thu tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  02/12/2016

Mẫu biên lai thu tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ. khóa học kế toán căn bản 

1. Mẫu biên lai thu tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Biên lai thu tiền theo thông tư 133

2. Hướng dẫn cách lập biên lai thu tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Biên lai thu tiền phải đóng thành quyển, phải ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ của đơn vị thu tiền và đóng dấu đơn vị, phải đánh số từng quyển. Trong mỗi quyển phải gi rõ số hiệu của từng tờ biên lai thu tiền liên tục trong 1 quyển.

Ghi rõ họ tên, địa chỉ của người nộp tiền.

- Dòng “ Nội dung thu” ghi rõ nội dung thu tiền.

- Dòng “ Số tiền thu” ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp, ghi rõ đơn vị tính là “đồng” hoặc USD…

Nếu thu bằng séc phải ghi rõ số, ngày, tháng, năm của tờ séc bắt đầu lưu hành và họ tên người sử dụng séc.

Biên lai thu tiền được lập thành hai liên (Đặt giấy than viết 1 lần).

Sau khi thu tiền, người thu tiền và người nộp tiền cùng ký và ghi rõ họ tên để xác nhận số tiền đã thu, đã nộp. Ký xong người thu tiền lưu 1 liên, còn liên 2 giao cho người nộp tiền giữ.

Cuối ngày, người được đơn vị giao nhiệm vụ thu tiền phải căn cứ vào bản biên lai để lập Bảng kê biên lai thu tiền trong ngày (Nếu thu séc phải lập Bảng kê thu séc riêng) và nộp cho kế toán để kế toán lập phiếu thu làm thủ tục nhập quỹ hoặc làm thủ tục nộp ngân hàng. Tiền mặt thu được ngày nào, người thu tiền phải nộp quỹ ngày đó.

Biên lai thu tiền áp dụng trong các trường hợp thu tiền phạt, lệ phí, ngoài pháp luật phí, lệ phí… và các trường hợp khách hàng nộp séc thanh toán với các khoản nợ. học nghiệp vụ kế toán

3. Tải miễn phí mẫu biên lai thu tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để thuận tiện cho việc theo dõi các bạn có thể tải miễn phí mẫu biên lai thu tiền theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, nếu bạn quan tâm vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn để biết thêm chi tiết.

Bình luận

Tin tức mới