Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  06/08/2016

Cơ sở đào tạo kế toán thực hành chất lượng cao

Cơ sở đào tạo kế toán thực hành chất lượng cao là danh hiệu mà Kế toán Lê Ánh nhận được qua 40 khóa học đào tạo kế toán thực hành từ nhiều học viên.

  06/08/2016

Cơ sở đào tạo kế toán tổng hợp

Cơ sở đào tạo kế toán tổng hợp tại Hà Nội tốt nhất đó là Kế toán Lê Ánh. Bởi Kế toán Lê Ánh đảm bảo tất cả những yếu tố để có một khóa học tốt nhất.

  05/08/2016

Đào tạo kế toán tổng hợp

Đào tạo kế toán tổng hợp là khóa học sẽ giúp những người chưa có kinh nghiệm làm kế toán được tiếp cận với công việc kế toán thực tế.

  26/07/2016

Khóa học Kế toán Excel Miễn phí

Học kế toán thực hành qua excel và chứng từ thực tế sẽ giúp bạn tự tin hơn khi xin việc và xử lý công việc kế toán. Kế toán Lê Ánh tổ chức khóa học Kế toán Excel miễn phí do chính kế toán trưởng lâu năm kinh nghiệm giảng dạy, nhằm mục đích hỗ trợ các bạn

  28/04/2016

KHÓA HỌC NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Khóa học nguyên lý kế toán vô cùng quan trọng và cần thiết cho mọi người, những người có nhu cầu làm kế toán hoặc quản lý về kế toán. Nếu bạn muốn giỏi kế toán hay muốn quản lý doanh nghiệp tốt, bạn buộc phải giỏi Nguyên lý kế toán.

  18/08/2015

KHÓA HỌC KẾ TOÁN MÁY

Khóa học kế toán máy được Kế toán Lê Ánh tổ chức với mục đích trang bị cho học viên tất cả những công việc và kỹ năng của người kế toán máy, đặt mục tiêu sau khóa học, học viên phải sử dụng thành thạo phần mềm kế toán máy.

  12/08/2015

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Học kế toán thực hành là một cách nâng cao kỹ năng kế toán thuế nhằm giúp ích cho các kế toán thuế làm tốt công việc của mình

  30/06/2015

KHÓA HỌC KẾ TOÁN THUẾ CHUYÊN SÂU

Khóa học kế toán Thuế là 1 khóa học rất chuyên sâu về thuế, hướng dẫn các bạn các kỹ năng và kinh nghiệm chuyên biệt về Kế toán Thuế, huấn luyện bạn trở thành 1 kế toán Thuế đúng nghĩa.

  30/06/2015

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO QUẢN LÝ

Khóa học Kế toán cho quản lý cung cấp cho nhà quản trị sự hiểu biết đầy đủ và trọn vẹn về cách thức tổ chức bộ máy kế toán; hiểu được vai trò và công việc phải làm của bộ phận kế toán; hiểu được mối quan hệ giữa bộ phận kế toán và các phòng