Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
 • 7
 • 4589
 • 5,836,394

Cách hạch toán Tài khoản 336 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  17/11/2016

Tài khoản 336- Phải trả nội bộ là một trong những tài khoản có sự thay thổng trong Thông tư 133 năm 2016. Vậy nó có sự khác biệt gì so với Thông tư 200, Quyết định 48 và cách hạch toán tài khoản 336 như thế nào. Mời bạn theo dõi bài hướng dẫn sau của các kế toán trưởng dạy tại lớp học kế toán Lê Ánh

>>>Xem thêm: khóa học kế toán thuế chuyên sâu tại Hà Nội

1. So sánh tài khoản 336 trong Thông tư 133/2016/TT-BTC với Thông tư 200/2014/TT-BTC và QĐ 48/2006/BTC

 

Thông tư 133

Thông tư 200

Quyết Định 48

Tài khoản 336

TK 336: Phải trả nội bộ

TK 3361: Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

TK 3368: Phải trả nội bộ khác

 

 

 

 

TK 336: Phải trả nội bộ

TK 3361:Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

TK 3362: Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá

TK 3363: Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa

TK 3368: Phải trả nội bộ khác

Không có tài khoản 336

 

 

 

 

 

 

2. Nguyên tắc kế toán tài khoản 336 Theo thông tư 133/2016/TT- BTC 

 • Tài khoản 336 dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả nội bộ giữa doanh nghiệp (đơn vị cấp trên) với các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc có tổ chức công tác kế toán (đơn vị cấp dưới); giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc của cùng một doanh nghiệp với nhau.
 • Nội dung các khoản phải trả nội bộ phản ánh trên TK 336 “Phải trả nội bộ”, bao gồm:

- Khoản phải trả về vốn kinh doanh.

- Các khoản đơn vị hạch toán phụ thuộc phải nộp doanh nghiệp, phải trả đơn vị hạch toán phụ thuộc khác.

- Các khoản doanh nghiệp phải cấp cho đơn vị hạch toán phụ thuộc

- Các khoản ph ải trả, phải nộp có thể là quan hệ nhận tài sản, vốn, thanh toán vãng lai, chi hộ, trả hộ.

 • Tùy theo việc phân cấp quản lý và đặc điểm hoạt động, doanh nghiệp quyết định đơn vị hạch toán phụ thuộc ghi nhận khoản vốn kinh doanh được doanh ngh ệp cấp vào TK 3361- Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh hoặc TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu.
 • Tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” được hạch toán chi tiết cho từng đơn vị nội bộ có quan hệ thanh toán, trong đó được theo dõi theo từng khoản phải nộp, phải cấp và phải trả.
 • Cuối kỳ, kế toán tiến hành kiểm tra, đối chiếu tài khoản 136 và tài khoản 336 giữa các đơn vị theo từng nội dung thanh toán nội bộ để lập biên bản thanh toán bù trừ làm căn cứ hạch toán bù trừ trên 2 tài khoản này. Khi đối chiếu, nếu có chênh lệch, phải tìm nguyên nhân và điều chỉnh kịp thời.

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 336- Phải trả nội bộ

Bên nợ TK 336: Học kế toán ở đâu tốt tphcm

 • Số tiền đã trả cho đơn vị hạch toán phụ  thuộc;
 • Số tiền đơn vị hạch toán phụ  thuộc đã nộp cho doanh nghiệp;
 • Số tiền đã trả các khoản mà các đơn vị nội bộ chi hộ, thu hộ đơn vị nội bộ;
 • Bù trừ các khoản phải thu với các khoản phải trả của cùng một đơn vị có quan hệ thanh toán.

Bên có TK 336:

 • Số vốn kinh doanh của đơn vị hạch toán phụ thuộc được doanh nghiệp cấp.
 • Số tiền đơn vị hạch toán phụ thuộc phải nộp DN;
 • Số tiền phải trả cho đơn vị hạch toán phụ thuộc;
 • Số tiền phải trả cho các đơn vị khác trong nội bộ về các khoản đã được đơn vị khác chi hộ, các khoản thu hộ đơn vị khác;

Số dư bên Có: Số tiền còn phải trả, phải nộp cho doanh nghiệp và các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp.

Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, có 2 tài khoản cấp 2:

 • Tài khoản 3361 - Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh: Tài khoản này chỉ mở ở đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc để phản ánh số vốn kinh doanh được đơn vị cấp trên giao.
 • Tài khoản 3368 - Phải trả nội bộ khác: Phản ánh tất cả các khoản phải trả khác giữa các đơn vị nội bộ trong cùng một doanh nghiệp.

>>>> Xem thêm: Cách hạch toán tài khoản 411 theo thông tư 133

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại Trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu thực tế, để biết thông tin chi tiết vui lòng liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 để được tư vấn về các khóa học này.

 

Bình luận

Tin tức mới