Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
 • 10
 • 908
 • 4,582,995

Cách khấu trừ thuế TNCN với lao động có thu nhập nhiều nơi

  15/05/2017

Khấu trừ thuế TNCN với lao động có thu nhập nhiều nơi được hạch toán như thế nào cho hiệu quả. Kế toán mới vào nghề không tránh khỏi lúng túng khi hạch toán nghiệp vụ này. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc cách khấu trừ thuế TNCN với lao động có nhu nhập nhiều nơi.

>>>xem thêm: Tiền thuê nhà có phải tính vào thuế thu nhập chịu thuế TNCN không

Bộ tài chính đã có văn bản hướng dẫn cách khấu trừ  thuế TNCN với lao động có thu nhập nhiều nơi.  Thông tư 111/2013/TT-BTC và công văn 801/TCT-TNCN quy định cách khấu trừ  trong từng trương hợp và cách khấu trừ thuế như sau:

I. HƯỚNG DẪN KHẤU TRỪ THUẾ TNCN VỚI LAO ĐỘNG CÓ THU NHẬP NHIỀU NƠI TẠI TT11/2013/TT-BTC

Tại điểm b, Khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn cách khấu trừ  trong các trường hợp sau:

Với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải thực hiện tính khấu trừ áp dụng với cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.”

Tại điểm I, Khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập tối thiểu từ  hai triệu đồng/lần thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân".

"Nếu cá nhân có duy nhất một nguồn thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế TNCN nhưng mức tổng thu nhập chịu thuế  sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế  thì phải làm cam kết theo mẫu của cơ quan thuế  cho cơ quan, công ty, doanh nghiệp  để làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

 • Trong trường hợp lao động ký hợp đồng từ 03 tháng với nhiều công ty thì toàn bộ số tiền đều thuế đều được khấu trừ  theo biểu thuế lũy tiến
 • Nếu cá nhân có thu nhập nhiều nơi mà có nơi chưa tới 3 tháng (quy định lương từ 2.000.000đồng/tháng được khấu trừ 10%).
 • Lưu ý trường hơ này khi tính khấu trừ thuế TNCN với lao động có thu nhập nhiều nơi sẽ không được làm bản cam kết.  

tính thuế tncn là gì

Người lao động có nhiều nguồn thu đăng ký phụ thuộc gia cảnh được tính như thế nào

1, Trường hợp ghi nhận đăng ký người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh khi tính khấu từ thuế TNCN

Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.” Quy định tại điểm C, khoản 1, điều 9, TT111/2013/TT-BTC

 Bố sung thêm tại điểm1, khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tạị  điểm h, khoản 1”.

Như vậy khi đăng ký khấu trừ thuế TNCN với lao động có thu nhập nhiều nơi, khi tính giảm trừ gia cảnh cần phải biết:

 • Người lao động chỉ được tính thu nhập tại một nơi, nếu có thu nhập tại nhiều nơi.
 • Trường hợp người đăng ký phụ thuộc một lần tính trong suốt thời gian tính giảm trừ gia cảnh.

hướng dẫn quyết toán thuế tncn với nguồn thu vãng lai

Hạch toán thuế TNCN với trường hợp có nguồn thu từ 02 nơi trở lên

3, Những lưu ý cách đăng ký giảm trừ người phụ thuộc khi tính thuế TNCN với người lao động có thu nhập ở nhiều nơi.

Điểm c, Khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định cụ thể:

 • Người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế sẽ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
 • Nếu người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì sẽ  được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ khi phát sinh việc nuôi dưỡng người phu thuộc và thực hiện quyết toán thuế có  đăng ký giảm trừ gia cảnh.
 • Mỗi người phu thuộc chỉ được tính giảm trừ vào một lần vào một người trong năm tính thuế. Nếu có nhiều người cùng đăng ký giảm trừ chung một người phụ thuộc  thì  phải thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

II, HẠCH TOÁN THUẾ TNCN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THU NHẬP NHIỀU NƠI TẠI CÔNG VĂN 801/TCT-TNCN

Trường hợp người lao đông phát sinh thu nhập tại nhiều nơi đươc hướng dẫn thi hành tại công văn 801/TCT-TNCN quy định ngày  02/03/2016:

Nếu cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên mà có thêm thu nhập ở cá nơi khác bình quân tháng trong năm không được lớn hơn  10 triệu đồng.  Được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, nếu cá nhân không yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập  thêm thì sẽ được quyết toán ở tố chức ký hợp đồng từ 03 tháng trở lên.

Cá nhân phải tới trực tiếp cơ quan thuế để quyết toán thuế với nguồn thu nhập vãng lai.

Nếu cá nhân có thu nhập  trong hợp đồng từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, mà có thu nhập phát sinh chưa khấu trừ thuế (cả trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ) thì cá nhân không ủy quyền trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: cách tính thuế TNCN có 2 nguồn thu nhập, cách khấu trừ thuế TNCN cho người làm 02 công ty, khấu trừ thuế tncn vang lai, thu nhập vang lai là gì, khấu trừ thuế tncn tại nguồn, quyết toán thuế tncn đối với người chuyển công tác, quyết toán thuế tncn có thu nhập từ 02 nơi.

Bình luận

Tin tức mới