Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 8
  • 2757
  • 4,584,844

Cách lập sổ cái trên Excel mới nhất

  13/09/2016

Sổ cái là sổ kế toán tổng hợp để ghi chép tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp trong kỳ theo từng tài khoản kế toán.

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn cách lập sổ cái trên Excel

>>>> Xem thêm: Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán trên Excel

1. Mẫu sổ cái trên excel

so-cai-excel

2. Các bước lập sổ cái trên excel

Bước 1: Tạo Danh mục tài khoản cấp 1 với định dạng là Text

Bạn bôi đen toàn bộ DMTK cấp 1 mới tạo => Forrmat => Cells => trong mục Number bạn chọn Text => OK

Bước 2: Đặt List tại ô Tài khoản

Bước 3: Dùng VLOOKUP tìm tên tài khoản từ DMTK

Bước 4: Lập Bảng báo  cáo

Bước 5: Tính số dư đầu kỳ (số liệu lấy từ CĐPS các tháng)

Sử dụng hàm sumif

Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) tức là Sumif(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng cần tính tổng) 

  • Cột Dư Nợ: Quét vùng cần tính tổng ở bên Nợ Trong Bảng cân đối số phát sinh.
  • Cột Dư Có: Quét vùng cần tính tổng ở bên Có Trong Bảng cân đối số phát sinh.

Bước 6: Đặt công thức cho các ô, cột

-    Cột ngày tháng ghi sổ

    =IF(LEFT(’NHAP LIEU’!$F11;3)=’SO CAI’!$D$5;’NHAP LIEU’!A11;””)

Trong đó: ’NHAP LIEU’!$F11: Cột tài khoản Nợ/Có trên BNL

                 ’SO CAI’!$D$5: ô Tài khoản trên Sổ cái

                 ’NHAP LIEU’!A11: cột Ngày tháng ghi sổ trên BNL

Công thức trên đặt tương tự cho các cột còn lại (không bao gồm cột In sổ theo tháng).

-    Cột In sổ theo tháng: =IF(A14=””;””’;MONTH(A14))

-    Dòng tổng cộng phát sinh: dùng SUBTOTAL

Dòng số dư cuối kỳ: Sử dụng hàm MAX

-    Ô “Tháng …năm …” và “Hà Nội, ngày …tháng … năm …” dùng VLOOKUP

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên cung cấp các khóa đào tạo kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Bình luận

Tin tức mới