Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
 • 23
 • 471
 • 5,313,086

Cách tính thuế TNCN khoán đối với hộ kinh doanh cá thể theo quy định mới nhất năm 2016

  15/07/2016

Nhiều hộ kinh doanh cá thể vẫn chưa biết cách tính thuế TNCN trong các hoạt động của mình mà chủ yếu là cơ quan thuế bảo phải nộp bao nhiêu thì nộp bấy nhiêu.

Trước thực trạng đó, đội ngũ giảng viên tại lớp học đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn cách tính thuế TNCN khoán đối với hộ kinh doanh cá thể theo quy định mới nhất.

1. Quy định liên quan

 • Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế có hiệu lực từ 01/01/2015.

 • Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

 • Công văn số 17526/BTC-TCT về triển khai thực hiện một số nội dung tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

 • Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập các nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP

 • Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân.

 2. Đối tượng áp dụng:

 • Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/ năm thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán ổn định trong 1 năm.

Lưu ý:

+ Cá nhân kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề tính thuế theo thuế suất áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.

+ Nếu cá nhân kinh doanh không khai hoặc khai không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế ấn định.

Chú ý: Đối với các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu 1 năm dưới 100 triệu đồng sẽ không phải nộp thuế TNCN

3. Phương pháp tính thuế TNCN khoán đối với hộ kinh doanh cá thể

Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu chịu thuế TNCN khoán × tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

 • Doanh thu chịu thuế TNCN:

+ Doanh thu chịu thuế TNCN là toàn bộ tiền bán hàng, gia công, hoa hồng, cung ứng dịch vụ phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trong kỳ tính thuế.

+ Doanh thu chịu thuế TNCN khoán là mức doanh thu khoán được ổn định trong 01 năm.

+ Nếu qua điều tra xác minh xác định doanh thu tính thuế thay đổi từ 50% trở lên so với mức doanh thu khoán, cơ quan thuế xác định lại mức doanh thu khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế để áp dụng cho thời gian còn lại của năm tính thuế

 • Tỷ lệ thuế TNCN

ty-le-thue-TNCN-khoan

Ví dụ: Cửa hàng tạp hóa Hùng Thủy có mức doanh thu khoán năm 2016 là 120 triệu đồng.

Như vậy, doanh thu khoán 01 tháng của cửa hàng tạp hóa Hùng Thủy là 120/12 = 10 (triệu đồng/tháng)

Số thuế TNCN của hàng Hùng Thủy phải nộp tháng 6/2016 là:

10.000.000  x 0.5% =  50.000 (đồng)

4. Đặc điểm phương pháp tính thuế TNCN khoán đối với hộ kinh doanh cá thể

 • Người nộp thuế không được trừ chi phí, không được giảm trừ gia cảnh

 • Cách tính đơn giản, các hộ kinh doanh cá thể có thể dễ dàng tính được số thuế TNCN mà mình phải nộp trong tháng/quý. Do đó, hạn chế sai sót, không rõ ràng về thuế TNCN của các hộ kinh doanh cá thể.

>>> Xem thêm: Thủ tục hoàn thuế TNCN mới nhất năm 2016

Bình luận

Tin tức mới