Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 9
  • 896
  • 4,582,983

Hướng dẫn cách lập sổ Nhật ký chung trên Excel

  15/09/2016

Sổ Nhật ký chung là sổ tổng hợp ghi chép toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kế toán của doanh nghiệp. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách lập sổ Nhật ký chung trên Excel.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn lập sổ cái trên Excel

1. Mẫu sổ Nhật ký chung trên Excel

nhat-ky-chung

2. Cách lập các chỉ tiêu trên sổ Nhật ký chung

- Cột ngày tháng ghi sổ: là ngày thực hiện ghi sổ, Ngày tháng ghi sổ bắt buộc phải trùng với ngày chứng từ hoặc sau ngày ghi trên chứng từ.

Cột chứng từ:
Số hiệu: Nếu là hóa đơn các bạn ghi số hóa đơn, còn các chứng từ khác các bạn ghi số hiệu của chứng từ

VD: Phiếu chi ghi PC; Phiếu kế toán ghi PKT

+Ngày tháng: Ghi ngày tháng trên chứng từ.
- Cột diễn giải: ghi tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nhưng phải đầy đủ để người sử dụng Nhật ký chung hiểu và nên ghi rõ số hóa đơn/hợp đồng liên quan.
-Cột TK Nợ - TK Có: Ghi các tài khoản sử dụng trong nghiệp vụ kinh tế phát sinh, TK Nợ ghi trước, TK có ghi sau.
-Cột TK đối ứng: Ghi TK đối ứng cho nhưng TK bên cột TK Nợ - TK Có đã định khoản.

3.Cách đặt các hàm Excel vào sổ Nhật ký chung

  • Nhập các cột ngày tháng ghi sổ; cột số hiệu/ngày tháng của chứng từ, cột TK Nợ- TK Có, sử dụng hàm IF để tìm ở bảng Nhập liệu.

Ví dụ: ở cột ngày tháng ghi sổ, các bạn nhập =IF(’NHAP LIEU’!A11=””;””;’NHAP LIEU’!A11)

Trong đó, ’NHAP LIEU’!A11 là ngày tháng ghi sổ của nghiệp vụ đầu tiên phát sinh trong kỳ.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên cung cấp các khóa đào tạo kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Bình luận

Tin tức mới