Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 4
  • 982
  • 4,323,629

Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng trích khấu hao Tài Sản Cố Định

  26/05/2016

    Nhiều bạn kế toán viên khi đi làm thường không tự tin về các công việc của một kế toán tài sản cố định.

Một trong những công việc quan trọng của Kế toán tài sản cố định là hàng tháng, phải lập bảng trích khấu hao TSCĐ. Bài viết dưới đây, đội ngũ kế toán trưởng của lớp học Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn cách lập bảng trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng. Thông tư liên quan: TT45/2013/TT-BTC.

Xem thêm:  Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo QĐ 48 và TT 200

huong-dan-chi-tiet-cach-lap-bang-trich-khau-hao-tai-san-co-dinh

Để lập được bảng trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng này thì các bạn phải xác định được thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định. 
Xem thêm: Khung thời gian trích khấu hao các loại TSCĐ
Để hiểu rõ hơn về cách lập bảng trích khấu hao, Kế toán Lê Ánh xin đưa ra 01 ví dụ cụ thể dưới đây: 
Công ty TNHH An Toàn Việt có 2 Tài sản cố định: 
- 01 là Máy tính xách tay Apple, có nguyên giá 50triệu. Ngày đưa vào sử dụng là ngày 01/09/2015. Và thời gian trích khấu hao là 5 năm.
- 01 xe ôtô  Toyota Innova, có nguyên giá 450triệu. Ngày đưa vào sử dụng là ngày 11/12/2015. Và thời gian trích khấu hao là 7 năm.
Cách lập bảng trích khấu hao Tài sản cố định:
Chỉ tiêu 1: Số thứ tự của các tài sản cố định trong Doanh nghiệp.
Chỉ tiêu 2: Tên TSCĐ - ghi cụ thể tên tài sản mà bạn đi mua về.
Chỉ tiêu 3: Điền thông tin đơn vị tính của tài sản cố định.
Chỉ tiêu 4: Mã TSCĐ - là mã mà công ty bạn tự đặt, nên đặt mỗi tài sản 1 mã khác nhau để tránh bị trùng lập, tiện theo dõi.
Chỉ tiêu 5: Ngày đưa vào sử dụng - ngày Doanh nghiệp bạn bắt đầu đưa Tài sản vào sử dụng.
Chỉ tiêu 6: Nguyên giá TSCĐ - Là nguyên giá tài sản khi mua về bao gồm cả chi phí vận chuyển, chi phí lắp đặt, chạy thử để đưa tài sản vào hoạt động.
Chỉ tiêu 7: Số năm trích khấu hao - theo quy định tại “Khung thời gian trích khấu hao các loại TSCĐ theo Thông tư 45/2013/TT-BTC”.
Chỉ tiêu 8: Mức trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng = Chỉ tiêu 6 / chỉ tiêu 7
Chỉ tiêu 9: Thời gian trích khấu hao ngày: = chỉ tiêu 7 * 365 (1 năm = 365 ngày)
Chỉ tiêu 10: Mức trích khấu hao TSCĐ ngày: = chỉ tiêu 6/ chỉ tiêu 9
Chỉ tiêu 11:  Số ngày trích KH trong tháng: được tính bắt đầu từ ngày đưa vào sử dụng đến hết tháng. Như ví dụ cụ thể ở trên, công ty có 02 tài sản trên, ngày đưa vào sử dụng là tháng 9/2015 và tháng 12/2015, nên đến tháng 1/2016 số ngày trích sẽ được tính trọn tháng là 31 ngày.
Chỉ tiêu 12: Số khấu hao kỳ này:= Chỉ tiêu 10 * Chỉ tiêu 11
Chỉ tiêu 13: Số KH lũy kế kỳ trước: là tổng giá trị đã được đưa vào chi phí kì trước
Chỉ tiêu 14: Lũy kế:  = Chỉ tiêu 12 + Chỉ tiêu 13
Chỉ tiêu 15: Giá trị còn lại= Chỉ tiêu 6 – Chỉ tiêu 14
- Dòng Cộng nhà cửa vật dụng kiến trúc: là tổng các tài sản thuộc về nhà cửa trong bảng trích, như bảng trên thì Công ty An Toàn Việt không có nhà cửa nên dòng Cộng nhà cửa vật dụng kiến trúc = 0.
- Dòng Cộng máy móc thiết bị: là tổng các tài sản thuộc về máy móc thiết bị trong bảng trích, như bảng trên thì Công ty An Toàn Việt có 1 tài sản thuộc máy móc thiết bị nên Dòng Cộng máy móc thiết bị = 50 triệu.
- Dòng Cộng Phương tiện vận tải: là tổng các tài sản thuộc về phương tiện vận tải trong bảng trích, như bảng trên thì Công ty An Toàn Việt có 1 tài sản thuộc phương tiện vận tải nên dòng Cộng phương tiện vận tải = 450 triệu.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)


Các từ tìm kiếm liên quan đến cách lập bảng trích khấu hao tài sản cố định
khung trích khấu hao tài sản cố định                                                      
cách tính khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng
hạch toán trích khấu hao tài sản cố định                                                cách tính khấu hao tài sản cố định theo năm
định khoản trích khấu hao tài sản cố định                                              cách tính khấu hao tài sản cố định theo tháng
bảng tính khấu hao tài sản cố định                                                         cách tính khấu hao tài sản cố định trên excel 

                                            

 

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới