Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 10
  • 4038
  • 5,049,178

Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán trên excel

  13/09/2016

Bảng cân đối kế toán được lập vào thời điểm cuối năm tài chính. Bảng cân đối kế toán cho biết tình hình tài sản, nguồn vốn và cơ cấu vốn của doanh nghiệp tại thời điểm đầu và cuối kỳ.

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực hành tại kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn lập Bảng cân đối kế toán trên excel.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn lập bảng cân đối số phát sinh trên Excel

1. Hướng dẫn lập từng chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán

Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán được lập dựa vào số dư của các tài khoản Tài sản – Nguồn vốn trong bảng cân đối số phát sinh và các sổ chi tiết. Dưới đây là Bảng tóm tắt căn cứ lập từng chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán.

bang-can-doi-ke-toan

CĐKT2

CĐKT3

2. Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán trên Excel

       Cột số năm nay: Đặt hàm SUMIF cho các chỉ tiêu tương ứng để lấy số liệu về từ CĐPS năm, với:

-    Dãy điều kiện: là cột “Tài sản, Doanh Thu, Chi Phí” đối với các mã số thuộc phần Tài sản. Hoặc cột “Nguồn Vốn” đối với các  mã số thuộc phần nguồn vốn.

-    Điều kiện cần tính: là các ô mã số trên Bảng cân đối kế toán.

-    Dãy tính tổng: là cột Dư nợ đối với các mã số thuốc phần tài Sản, cột Dư có đối với các mã số thuộc phần nguồn vốn.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên cung cấp các khóa đào tạo kế toán tổng hợp và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 

Bình luận

Tin tức mới