Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  04/07/2016

Đề xuất phương pháp tính giá xuất kho theo thông tư mới nhất năm 2016

Hàng tồn kho là tài sản trong khâu dự trữ kinh doanh của một doanh nghiệp, đó là một trong những giá trị tiền được thể hiện ra bên ngoài. Bởi vậy kế toán cần xác định phương pháp tính giá hàng tồn kho. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên kế toán lớp học

  02/06/2016

Cách hạch toán giá vốn hàng bán, dịch vụ theo Thông tư 200

Giá vốn hàng bán là một trong những khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, Kế toán tổng hợp cần phải hiểu rõ bản chất của tài khoản Gía vốn hàng bán. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại Kế toán

  11/05/2016

Những điều cần biết về chi phí nghỉ mát mới nhất 2016

Chi phí nghỉ mát là chi phí hàng năm của doanh nghiệp. Là 1 kế toán giỏi, bạn phải biết cách xử lý chi phí này là hợp lý, hợp lệ. Kế toán Lê Ánh tổng hợp lại cho bạn tất cả những điều cần biết về chi phí nghỉ mát theo thông tư mới nhất 2016.