Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  17/06/2019

Mức phạt vi phạm trong lình vực Bảo hiểm mới nhất

Tham gia bảo hiểm là quyền lợi chắc chắn được hưởng của người lao động đã có hợp đồng. Tuy nhiên tại rất nhiều doanh nghiệp vẫn xuất hiên tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm cho người lao động. Bài viết sau kỹ năng kế toán xin tổng hợp các mức phạt v

  09/04/2019

Điều kiện hưởng chế độ Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp mới nhất

Trong công việc không ai mong muốn mình bị tai nạn lao động để được hưởng tiền bảo hiểm, nhưng trong nhiều tình huống đen đủi trường người lao động vẫn thường gặp phải tai nạn khi làm việc. Khi đó người lao động cần nắm rõ mình có thuộc đối tượng được hưở

  05/04/2019

Quy trình chuyển cơ quan BHXH quản lý khi thay đổi địa điểm kinh doanh

Khi doanh nghiệp chuyển đổi địa điểm kinh doanh(trụ sở chính) thì đồng thời thay đổi cơ quan BHXH quản lý. Thủ tục gù để chuyển đổi cơ quan BHXH? Các bạn tham khảo ngay bài viết sau nhé.

  11/03/2019

Hướng dẫn tính và đóng kinh phí công đoàn mới nhất

Kinh phí công đoàn (KPCĐ) là nguồn tài trợ cho hoạt động công đoàn ở các cấp. Theo chế độ hiện hành,KPCĐ được trích theo tỉ lệ 2% trên tổng số tiền lương phải trả cho người lao động .......

  28/01/2019

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương

Việc xây dựng thang bảng lương rất quan trọng, và phải tuân thủ các quy tắc nguyên tắc nhất định. Doanh nghiệp, công ty, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng l

  08/01/2019

Lương thưởng tháng 13 có được cho vào chi phí hợp lệ không?

Tiền thường, tiền lương tháng 13 về nguyên tắc nó không mang tính bắt buộc. Tuy nhiên, để thu hút và đãi ngộ nhân viên, các công ty, doanh nghiệp, tổ chức thường xuyên có thêm khoản này. Thường khoản thưởng này sẽ được nêu cụ thể trên hợp đồng lao động, h

  20/12/2018

Hạch toán tài khoản phải trả người lao động

Tài khoản 334 dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động.

  21/09/2017

Chi phí lương không đóng bảo hiểm có bị loại chi phí hợp lý

Trên thực tế, mức lương đóng bảo hiểm và mức lương người lao động được hưởng thường có sự khác nhau trong khi doanh nghiệp trích bảo hiểm cho người lao động.

  26/07/2017

Toàn bộ các vấn đề về tiền lương trong doanh nghiệp

Tiền lương và những chi phí phát sinh liên quan là vấn đề phát sinh rắc rối thường xuyên của cá doanh nghiệp mà không phải kế toán mới vào nghề nào cũng thành thạo. Những trường hợp nào hạch toán tiền lương là hợp lệ, doanh nghiệp cần những chứng từ gì.

  24/07/2017

Muốn nhận sổ sách mang về nhà làm, kế toán cần những kỹ năng gì?

Hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ không có kế toán làm việc tại công ty, vì do đặc thù ngành nghề kinh doanh nên lượng hóa đơn đầu ra đầu vào ít. Tuyển một kế toán đến làm việc tại công ty thì thừa mà không có kế toán làm báo