Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  16/05/2017

Khi nào xuất thằng, khi nào nên nhập kho trong kế toán xây dựng

Bạn làm kế toán xây dựng được một thời gian, hay người mới tìm hiểu nghiệp vụ chưa biết rõ khi nào xuất thẳng, khi nào nên nhập kho hàng hóa công cụ, dụng cụ. Trong bài viết này, kế toán trưởng tại kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn bạn kinh nghiệm xử lý tình

  11/05/2017

Những điều cần biết khi hạch toán tăng chi phí hợp lệ

Phần lớn các doanh nghiệp đều muốn giảm tiền thuế phải nộp bằng việc tăng chi phí hợp lệ. Kế toán phải hạch toán như thế nào để tăng chi phí hợp lệ. Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cụ thể trong bài viết này

  10/05/2017

Tính nguyên tắc xác định tỉ giá ngân hàng theo phương pháp bình quân gia quyền

Kế toán doanh nghiệp không thể tránh khỏi nghiệp vụ xác định tỉ giá ngân hàng. Nếu bạn chưa thạo nghiệp vụ này hãy tham khảo bài viết hướng dẫn nguyên tắc xác định tỉ giá ngân hàng do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày nhé.

  22/02/2017

Cách xử lý khi bảng cân đối số phát sinh không cân

Bảng cân đối số phát sinh thể hiện giá trị tồn và tình hình biến động của tất cả các tài khoản trong kỳ kế toán của doanh nghiệp

  20/02/2017

Quy định chung về lập báo cáo tài chính năm 2017

Lập báo cáo tài chính cần phải đúng quy định về chế độ kế toán cũng như đúng quy định trong luật kế toán.

  18/02/2017

Tổng hợp thủ thuât kiểm tra báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính sau khi lập phải được kiểm tra lại cẩn thận để tránh sai sót. Tuy nhiên, việc kiểm tra báo cáo tài chính không phải ai cũng làm được mà cần kinh nghiệm trong một thời gian dài làm báo cáo tài chính.

  17/02/2017

Một số lưu ý khi lập bảng cân đối kế toán

Lập bảng cân đối kế toán đòi hỏi kế toán viên phải có nhiều kinh nghiệm, nắm chắc quy định, luật kế toán.

  17/02/2017

Chi tiết cách định khoản các bút toán cuối kỳ

Bút toán cuối kỳ kế toán là những bút toán phản ánh chi phí tổng hợp phát sinh trong cả kỳ hoặc những bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí để xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

  16/01/2017

Báo cáo tình hình tài chính mẫu số B01- DNNKLT theo thông tư 133

Báo cáo tình hình tài chính mẫu sổ B01-DNNKLT được Bộ tài chính ban hành theo thông tư 133 hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thay cho quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Từ ngày 01/01/2017 thông tư chính thức đi vào thực hiện.

  09/01/2017

Hướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính theo TT 133/2016 TT-BTC

Thuyết minh báo cáo tài chính là nghiệp vụ rất quan trong yêu cầu kế toán viên đảm bảo nguyên tắc đầy đủ, minh bạch những avẫn giữ được bí mật kinh doanh. Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn nghiệp vụ lập thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133/ 2