Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  10/11/2016

Mẫu sổ Cái số S02c2-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ Cái số S02c2-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản kế toán được quy định trong chế dộ tài khoản kế toán áp dụng cho daonh nghiệp. Số liệu ghi trên Sổ Cái dùng để kiể

  10/11/2016

Mẫu Sổ Cái S02c1-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ Cái S02c1-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản kế toán được quy định theo chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Số liệu ghi trên Sổ Cái dùng để kiểm tra, đ

  10/11/2016

Mẫu sổ Nhật ký - Sổ Cái theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ Nhật ký - Sổ Cái theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC là sổ kế toán tổng hợp duy nhất dùng để phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian và hệ thống hoá theo nội dung kinh tế (Theo tài khoản kế toán). Số liệu ghi trên Nhật

  09/11/2016

Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC chỉ áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp. Sổ này dùng để phản ánh số thuế GTGT phải nộp, đã nộp và còn phải nộp. Các kế toán t

  08/11/2016

Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian (Nhật ký). Sổ này vừa dùng để đăng ký các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quản lý chứng từ ghi sổ, vừ

  08/11/2016

Mẫu sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng để ghi chép số hiện có và tình hình tăng, giảm vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp theo từng nội dung: Vốn góp ban đầu, thặng dư vốn trong quá trình hoạt động và vốn đư

  31/10/2016

Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Hướng dẫn lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 200 được trình bày rất chi tiết trong bài viết dưới đây của kế toán trưởng tại lớp học Kế toán thực hành Lê Ánh. Các bạn đọc và có thể đưa ra câu hỏi phía dưới để các kế toán trưởng hướng dẫ

  29/10/2016

Hướng dẫn lập và trình bày bảng cân đối kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Hướng dẫn lập và trình bày bảng cân đối kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC là băn khoăn của nhiều kế toán chưa có nhiều kinh nghiệm. Bài viết này, các kế toán trưởng tại lớp học Kế toán thực hành Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn cách lập và trình bày bảng c

  17/09/2016

Download thông tư 133/2016/TT-BTC bản đầy đủ nhất

Thông tư 133/2016/TT-BTC chính thức được áp dụng từ ngày 01/01/2017. Kế toán nên tải Thông tư 133/2016/TT-BTC về nghiên cứu để có thể áp dụng đúng và linh hoạt nhất.

  15/09/2016

Hướng dẫn cách lập sổ Nhật ký chung trên Excel

Sổ Nhật ký chung là sổ tổng hợp ghi chép toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kế toán của doanh nghiệp. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách lập sổ Nhật ký chung trên Excel.