Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  09/01/2017

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Kế toán Lê Ánh đã giới thiệu mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp. Dưới đây là mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp đơn giản và chi tiết nhất. Biểu mẫu này sẽ giúp các bạn dễ dàng hoàn thiện báo cáo một cách nhanh nhất.

  02/12/2016

Mẫu sổ chi tiết các tài khoản theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ chi tiết các tài khoản theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng cho một số tài khoản thuộc thanh toán nguồn vốn mà chưa có mẫu sổ riêng. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp học kế toán thực hành ở trung tâm Kế toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn cách ghi sổ c

  30/11/2016

Mẫu thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng để theo dõi và tính giá thành sản xuất từng loại sản phẩm, dịch vụ trong từng kỳ hạch toán. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành ở trung tâm Kế toán Lê Ánh xin h

  30/11/2016

Mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh theo Thông tư 133/2016/TT-BTC được mở theo từng đối tượng tập hợp chi phí (Theo phân xưởng, bộ phận sản xuất, theo sản phẩm, nhóm sản phẩm,… dịch vụ hoặc theo từng nội dung chi phí). Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp

  29/11/2016

Mẫu sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán (ngoài TK 131, 331) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán và theo từng loại ngoại tệ. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế to

  25/11/2016

Mẫu sổ chi tiết bán hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ chi tiết bán hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC mở theo từng sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư, dịch vụ đã bán hoặc đã cung cấp được khách hàng thanh toán tiền ngay hay chấp nhận thanh toán. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực h

  22/11/2016

Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ quỹ tiền mặt là một trong các sổ chi tiết dùng chung cho các hình thức kế toán. Các kế toán trưởng tham gia giảng dạy tại lớp kế toán thực hành của trung tâm Lê Ánh hướng dẫn bạn mẫu sổ và cách thức ghi sổ quỹ tiền mặt như sau:

  22/11/2016

Mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là một trong số các sổ chi tiết dùng chung cho các hình thức kế toán. Các kế toán trưởng tham gia giảng dạy tại lớp kế toán thực hành của trung tâm Lê Ánh hướng dẫn bạn mẫu sổ

  17/11/2016

Mẫu sổ nhật ký bán hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ nhật ký bán hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là là một trong các loại sổ Nhật ký đặc biệt, là một phần của sổ Nhật ký chung nên phương pháp ghi chép tương tự như sổ Nhật ký chung. Các kế toán trưởng tham gia giảng dạy tại lớp học kế toán thực hàn

  17/11/2016

Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133/2016/TT-BTC là loại sổ kế toán rất quan trọng của các kế toán đang làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các kế toán trưởng tham gia giảng dạy tại lớp học kế toán thực hành của Kế toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn mẫ