Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  15/07/2016

Cách tính thuế TNCN khoán đối với hộ kinh doanh cá thể theo quy định mới nhất năm 2016

Tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể ở nước ta chiếm đến 90%, trong đó, nhiều hộ kinh doanh cá thể vẫn chưa biết cách tính thuế TNCN trong các hoạt động của mình mà chủ yếu là cơ quan thuế bảo phải nộp bao nhiêu thì nộp bấy nhiêu. Trước thự

  14/07/2016

Ưu đãi mới về thuế TNDN áp dụng từ ngày 01/08/2016

Từ ngày 01/08/2016, Thông tư 83/2016/TT_BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Theo đó, một số ngành nghề, được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Bài viết dưới đây, đội

  12/07/2016

Thủ tục hoàn thuế TNCN mới nhất năm 2016

Cuối năm, khi quyết toán thuế TNCN mà người lao động có số thuế TNCN nộp thừa trong năm có thể được bù trừ sang kỳ sau hoặc được hoàn thuế TNCN. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học đào tạo kế toán tổng hợp tại kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi

  11/07/2016

Các trường hợp được ủy quyền và không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Thông thường, các doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN thay cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp. Nhưng có trường hợp nào người lao động phải trực tiếp quyết toán thuế TNCN không? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học đào tạo kế toán tổ

  09/07/2016

Hướng dẫn chi tiết cách tính thuế TNCN theo lương NET mới nhất năm 2016

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trả lương cho người lao động theo lương NET. Khi trả lương theo lương NET, nếu có phát sinh thuế TNCN, doanh nghiệp sẽ phải chịu thay cho người lao động. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên từ lớp học đào tạo kế toán tổng hợ

  08/07/2016

Cách tính thuế và quyết toán thuế TNCN của những lao động có thu nhập từ 2 nơi

Tại doanh nghiệp, có thể có lao động có thu nhập từ nhiều công ty khác nhau. Khi đó, quy định về đóng BHXH và cách xác định thuế TNCN sẽ được tính như thế nào? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Ánh s

  02/07/2016

Một số thủ thuật giúp tối ưu số thuế GTGT phải nộp

Để tối ưu số thuế GTGT phải nộp, các bạn cần lưu ý các hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra sao cho các hóa đơn hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện khấu trừ, không bị cơ quan thuế loại ra. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực hành tại Kế

  29/06/2016

Hướng dẫn chi tiết cách xử lý hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn

Doanh nghiệp có thể vô tình hay cố ý mua hàng hóa của những Công ty bỏ trốn hay bị ngừng hoạt động. Vậy, khi đó, những hóa đơn này có được coi là hợp pháp, hợp lệ không? Kế toán cần xử lý thế nào? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học kế toán

  13/06/2016

Quy định mới nhất về khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thử việc, lao động thời vụ dưới 3 tháng năm 2016.

Lao động thử việc, lao động thời vụ dưới 3 tháng sẽ phải khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân như thế nào? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn cách khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thử việc, lao động thời vụ dưới 3 t

  10/06/2016

Chia sẻ kinh nghiệm khi quyết toán Thuế

Quyết toán thuế là công việc mà doanh nghiệp nào cũng phải làm dù muốn hay không. Để quá trình quyết toán thuế của các bạn thuận lợi, Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm trước khi cơ quan Thuế xuống quyết toán.