Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  12/05/2016

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 2016

Không phải bất cứ chi phí đầu vào nào của Doanh Nghiệp cũng đều được khấu trừ thuế GTGT, mà phải thỏa mãn các điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào theo quy định của luật thuế GTGT.

  29/04/2016

Chú ý Thông tư mới nhất 2016: Doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế được sử dụng hóa đơn lẻ

Đây là nội dung quan trọng trong thông tư mới nhất 2016 của Tổng Cục Thuế được ban hành ngày 22/04/2016 nhằm hướng dẫn cục thuế các địa phương tháo gỡ vướng mắc về vấn đề sử dụng hóa đơn lẻ cho các doanh nghiệp (DN) bị cưỡng chế do nợ thuế.

  22/04/2016

Hướng dẫn chi tiết cách viết hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương và tiêu dùng nội bộ theo quy định mới nhất năm 2016.

Hàng năm, các kế toán thường xuyên phải viết hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ.Tuy nhiên, đối với những bạn mới bước vào nghề kế toán chắc hẳn sẽ còn có nhiều bối rối trong quá trình viết hóa đơn làm sao cho đúng,

  13/04/2016

5 quy định mới nhất Kế toán phải biết về hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng

Việc sử dụng hàng hóa. dịch vụ để cho,biếu, tặng khách hàng hoặc người lao động là việc làm hay gặp tại các doanh nghiệp. Trong khía cạnh công việc Kế toán, để xử lý được, người Kế toán phải nắm chắc những quy định mới nhất về hàng hóa cho, biếu, tặng.

  13/04/2016

Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào 2016 (Phụ lục 01-2/GTGT)

Cuối mỗi kỳ kế toán, kế toán phải lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào. Đây là cơ sở để xây dựng tờ khai thuế GTGT.

  13/04/2016

Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Phụ lục 01-1/GTGT)

Việc lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra là việc làm quan trọng của kế toán, bởi đây là cơ sở để xây dựng tờ khai thuế GTGT.

  12/04/2016

Hướng dẫn chi tiết cách lập Tờ khai Thuế GTGT 2016 theo tháng hoặc Qúy mới nhất

Lập tờ khai Thuế GTGT theo tháng hoặc Qúy là nhiệm vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp với cơ quan Thuế. Sau đây, các Kế toán trưởng tại lớp học của Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết cách lập tờ khai thuế GTGT theo tháng, quý năm 2016.

  11/04/2016

GIẢI PHÁP GỠ RỐI KHI DOANH NGHIỆP THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT VỚI HÓA ĐƠN LỚN HƠN 20 TRIỆU ĐỒNG

Giải quyết thế nào khi đã trót thanh toán bằng tiền mặt với hóa đơn lớn hơn 20 triệu đồng? Có lẽ đây là câu hỏi của hầu hết các kế toán và doanh nghiệp khi đã lỡ thực hiện thanh toán này.

  06/04/2016

Hướng dẫn chi tiết cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng và quý năm 2016

Nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng hoặc Qúy là việc làm thường xuyên của doanh nghiệp trong kỳ. Trong đó, Tờ khai Thuế TNCN theo tháng và quý có mẫu giống nhau ở tất cả các chỉ tiêu, trừ chỉ tiêu kỳ tính thuế.

  05/04/2016

Hướng dẫn chi tiết cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 2016 theo Mẫu BC26/AC trên HTKK

Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là việc làm thường xuyên của doanh nghiệp, đây cũng là trách nhiệm mà doanh nghiệp phải làm với cơ quan Thuế. Tùy thuộc vào đặc thù của doanh nghiệp mà Doanh nghiệp có thể nộp Báo cáo theo tháng hoặc theo quý.