Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  18/02/2017

Tổng hợp thủ thuât kiểm tra báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính sau khi lập phải được kiểm tra lại cẩn thận để tránh sai sót. Tuy nhiên, việc kiểm tra báo cáo tài chính không phải ai cũng làm được mà cần kinh nghiệm trong một thời gian dài làm báo cáo tài chính.

  17/02/2017

Một số lưu ý khi lập bảng cân đối kế toán

Lập bảng cân đối kế toán đòi hỏi kế toán viên phải có nhiều kinh nghiệm, nắm chắc quy định, luật kế toán.

  17/02/2017

Chi tiết cách định khoản các bút toán cuối kỳ

Bút toán cuối kỳ kế toán là những bút toán phản ánh chi phí tổng hợp phát sinh trong cả kỳ hoặc những bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí để xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

  15/02/2017

Quy trình kiểm kê tài sản cố định và cách xử lý chênh lệch

Kiểm kê tài sản cố định thường được thực hiện vào cuối mỗi năm tài chính do tài sản cố định thường có giá trị lớn và ít biến động trong kỳ.

  16/01/2017

Báo cáo tình hình tài chính mẫu số B01- DNNKLT theo thông tư 133

Báo cáo tình hình tài chính mẫu sổ B01-DNNKLT được Bộ tài chính ban hành theo thông tư 133 hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thay cho quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Từ ngày 01/01/2017 thông tư chính thức đi vào thực hiện.

  13/01/2017

Bảng phân bố tiền lương và bảo hiểm xã hội mẫu số 1-LĐTL, TT 200/2014/TT-BTC

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội là chứng từ dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương và tiền công thực tế phả trả cho người lao đông bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn trích nộp cho đối tượng sử dụng lao động trong năm

  13/01/2017

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành – mẫu số 03/BTC /TT-TSCD

Biên bản bàn giao TSCD sửa chữa lớn hoàn thành là chứng từ kế toán quan trong được lập ra để xác nhận quá trình bàn giao TSCĐ sau khi hoàn thành xòn việc sửa chữa lớn giữa bên có tài sản và bên sửa chữa. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để ghi sổ kế toán

  10/01/2017

Phiếu chi mẫu số 02 ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Phiếu chi là chứng từ để xác định tiền mặt và ngoại tệ thực tế được xuất quỹ, dựa vào đó làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, kê khai, ghi sổ quỹ và ghi sổ kế toán.

  09/01/2017

Hướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính theo TT 133/2016 TT-BTC

Thuyết minh báo cáo tài chính là nghiệp vụ rất quan trong yêu cầu kế toán viên đảm bảo nguyên tắc đầy đủ, minh bạch những avẫn giữ được bí mật kinh doanh. Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn nghiệp vụ lập thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133/ 2

  09/01/2017

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Kế toán Lê Ánh đã giới thiệu mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp. Dưới đây là mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp đơn giản và chi tiết nhất. Biểu mẫu này sẽ giúp các bạn dễ dàng hoàn thiện báo cáo một cách nhanh nhất.