Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  22/11/2017

Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm ( Mẫu số S63 - DN)

Doanh nghiệp sử dụng sổ chí tiết thuê GTGT được miễn giảm dùng cho doanh nghiệp đê kê khai giảm thuế theo nhu cầu doanh nghiệp. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết chi tiết tại đây.

  21/11/2017

Chi nhánh sử dụng chung hóa đơn với công ty mẹ hạch toán như thế nào

Doanh nghiệp có nhiều chi nhánh thường xử dụng chung hóa đơn với công ty mẹ, kế toán nên ghi nhận bút toán như này như thế nào, cần lưu ý thêm gì không? Kế toán Lê Ánh xin gửi đên bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiết

  14/11/2017

Công việc mà kế toán phải làm cuối năm

Cuối năm là thời điểm kế toán phải tăng tốc tiến độ và những đầu mục nghiệp vụ khác nhau. Bạn đã biết công việc kế tóan phải làm cuối năm gồm những gì chưa. Tham khảo bài viết hướng dẫn do trung tâm kế toán Lê Ánh trình bày tại đây nhé

  14/11/2017

Kinh doanh không đúng ngành nghề có bị phạt không

Rất nhiều doanh nghiệp khi đăng ký kinh doanh không đăng ký đúng với phạm vi kinh doanh mà đơn vị mình thực hiện. Trường hợp, doanh nghiệp kinh doanh không đúng nghành nghề có bị phạt không. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiết t

  09/11/2017

Bán hàng thấp hơn giá vốn có được không

Bán hàng thấp hơn giá vốn có được không, trường hợp hàng bán ra thấp hơn giá vốn doanh nghiệp có bị phạt vì bán hàng dưới giá nhập. Bạn đọc quan tâm tham khảo bài viết giải thích chi tiết do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày tại đây nhé

  03/11/2017

Hướng dẫn xác định chi phí tài sản hàng hóa bị tổn thất

Hàng hóa bị tổn thất là điều không mong muốn nhưng thường xuyên xảy ra khi thực hiện hoạt đông sản xuất kinh doanh. Trường hợp này kế toán cần lưu ý những gì khi hạch toán chi phí của hàng hóa bị tổn thất. Kế toán Lê Ánh xin chia sẻ tới bạn đọc bài viết c

  03/11/2017

NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DOANH THU THEO THÔNG TƯ 200

Nguyên tắc kế toán các khoản Doanh thu được quy định tại thông tư 200 có một số nội dung mới được bổ sung và thay thế so với Quyết định 15/2006. Bài viết Dưới đây là nội dung cụ thể của "Nguyên tắc kế toán các khoản Doanh thu". Các bạn tham khảo nhé.

  31/10/2017

Hướng dẫn kế toán hàng tồn kho theo thông tư 200

Hàng tồn kho là yếu tố thiết yếu hầu hết các doanh nghiệp phải duy trì tỉ lệ nhất định đảm bảo cho doanh nghiệp duy trì được quá trình sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn. Vậy nguyên tắc hạch toán hàng tồn kho theo T200 quy định như thế nào, kế toán Lê

  30/10/2017

Quy mô vốn điều lệ có ảnh hưởng tới doanh nghiệp như thế nào

Doanh nghiệp thành lập phải đăng ký vốn điều lệ,Mức độ góp vốn điều cao hay thấp có ảnh hưởng đến doanh nghiệp không. Có cần yêu cầu cụ thể khi đóng góp vốn điều lệ. Bạn đọc quan tâm tham khảo bài viết chi tiết quy định về vốn điều lệ do kế toán trưởng tạ

  26/10/2017

Quy định về tiêu hủy tài liệu kế toán

Tài liệu kế toán doanh nghiệp hết thời hạn lưu trữ, không còn giá trị sử dụng phải tiến hành tiêu hủy tài liệu.Vậy quy chế áp dụng với việc tiêu hủy tài liệu như thế nào. Kế toán Lê Ánh xin chia sẻ kinh nghiệm tiêu hủy tài liệu kế toán tới bạn đọc trong