Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  31/12/2016

Hướng dẫn chuyển số dư đầu kỳ của các tài khoản kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Từ ngày 1/1/2017, các doanh nghiệp vừa và nhỏ áo dụng hệ thống tài khoản kế toán theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC sẽ thực hiện chuyển đổi sang áp dụng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC hoặc Thông tư 200/2014/TT-BTC. Bài viết này, Kế toán Lê Á

  02/12/2016

TÀI KHOẢN 156 - HÀNG HOÁ (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Cách hạch toán và định khoản tài khoản 156 - Hàng hoá như thế nào ? Các nghiệp vụ quan trọng trong cách định khoản hạch toán kế toán liên quan Hàng hoá

  02/12/2016

Mẫu sổ chi tiết các tài khoản theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ chi tiết các tài khoản theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng cho một số tài khoản thuộc thanh toán nguồn vốn mà chưa có mẫu sổ riêng. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp học kế toán thực hành ở trung tâm Kế toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn cách ghi sổ c

  02/12/2016

TÀI KHOẢN 155 - THÀNH PHẨM (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Cách hạch toán và định khoản tài khoản 155 - Thành phẩm như thế nào ? Các nghiệp vụ quan trọng trong cách định khoản hạch toán kế toán liên quan Thành phẩm

  02/12/2016

TÀI KHOẢN 154 - CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỞ DANG (Thông tư 200/2014/TT-BTC) trong ngành dịch vụ

Cách hạch toán và định khoản tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong ngành dịch vụ như thế nào ? Các nghiệp vụ quan trọng trong cách định khoản hạch toán kế toán liên quan Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong nghành dịch vụ

  02/12/2016

TÀI KHOẢN 154 - CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỞ DANG (Thông tư 200/2014/TT-BTC) trong ngành nông nghiệp

Cách hạch toán và định khoản tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong ngành nông nghiêp như thế nào ? Các nghiệp vụ quan trọng trong cách định khoản hạch toán kế toán liên quan Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong nghành nông nghiệ

  02/12/2016

TÀI KHOẢN 154 - CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỞ DANG (Thông tư 200/2014/TT-BTC) trong ngành công nghiệp

Cách hạch toán và định khoản tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang như thế nào ? Các nghiệp vụ quan trọng trong cách định khoản hạch toán kế toán liên quan Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

  02/12/2016

TÀI KHOẢN 154 - CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỞ DANG (Thông tư 200/2014/TT-BTC) trong ngành xây dựng

cách hạch toán và định khoản tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong ngành xây dựng như thế nào ? Các nghiệp vụ quan trọng trong cách định khoản hạch toán kế toán liên quan Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong nghành xây dựng

  02/12/2016

Biên lai thu tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Biên lai thu tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ.

  01/12/2016

Cách hạch toán Tài khoản 217 theo Thông tư 133

Tài khoản 217 theo thông tư 133 năm 2016 của BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được sử dụng trong thực tế như thế nào?