Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  15/06/2016

Danh mục hệ thống tài khoản theo thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất

Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015 đã thay đổi danh mục hệ thống kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC. Kế toán cần nắm vững danh mục tài khoản mà doanh nghiệp mình áp dụng để hạ

  15/06/2016

So sánh hệ thống tài khoản thông tư 200/2014/TT-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014, đã thay đổi một số tài khoản trong hệ thống kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC. Thông tư 200 quy định các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp

  15/06/2016

Danh mục hệ thống tài khoản theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Thông tư 138/2011/TT-BTC ban hành ngày 04/10/2011 đã sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Kế toán cần nắm vững danh mục tài khoản mà doanh nghiệp mình áp dụng để hạch toán chính xác.

  11/06/2016

Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo Mẫu số: C70a – HD

Từ 01/10/2015, Doanh nghiệp phải lập danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản theo mẫu C70-HD ban hành theo quyết định 919/QĐ-BHXH. Để giúp các bạn thuận lợi hơn trong công việc, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách lập danh sách đ

  09/06/2016

Quy định mới nhất về đóng bảo hiểm đối với lao động thời vụ năm 2016

Những doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm hoặc những ngành nghề có tính chất mùa vụ cao, thường có các giao kết hợp đồng thời vụ với người lao động. Vậy trách nhiệm đóng bảo hiểm đối với những lao động này như thế nào?

  07/06/2016

Quy trình đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội lần đầu

Các doanh nghiệp mới thành lập hoặc khi tuyển dụng nhân sự mới, kế toán cần đăng kí tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

  07/06/2016

Từ ngày 01/07/2016, chậm nộp thuế - tính lãi 0,03%/ngày

Ngày 06/04/2016, Quốc hội đã thông qua Luật 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB, Luật quản lý thuế. Trong đó, có điều khoản điều chỉnh giảm lãi suất phạt chậm nộp tiền thuế để phù hợp với lãi suất

  06/06/2016

Hướng dẫn chi tiết cách hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Kế toán cần nắm vững cách hạch toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương để phục vụ doanh nghiệp. Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách hạch toán tiền lương theo quy định mới nhất.

  06/06/2016

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán

Chiết khấu thanh toán là khoản mà người bán giảm trừ cho người mua khi thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn ghi trong hợp đồng.

  03/06/2016

Hướng dẫn cách xác định lương đóng bảo hiểm của người lao động năm 2016

Từ ngày 01/01/2016, thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH chính thức có hiệu lực đã thay đổi một số điều về mức lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Kế toán Thuế, kế toán tổng hợp cần nắm vững những quy định này để tính lương và hạch toán cho chính xác.