Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  13/06/2017

Cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo TT 200

Hàng bán bị trả lại hạch toán như thế nào, kế toán bên mua và bên nhận hàng bị trả lại phải viết hóa đơn, hạch toán hợp lệ cần những chứng từ gì. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo TT 200.

  12/06/2017

Hướng dẫn cách tính khấu hao tài sản cố định theo ngày

Bạn chưa biết cách tính khấu hao tài sản cố định theo ngày như thế nào. Tài sản cố định tính khấu hao theo ngày cần những lưu ý gì. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc cách tính khấu hao tài sản cố định theo ngày quy định tại TT45/2013/TT-BTC trong bài viế

  12/06/2017

Hướng dẫn cách hạch toán trong doanh nghiệp Bất động sản đầu tư

Hướng dẫn cách hạch toán trong doanh nghiệp Bất động sản đầu tư. Bât động sản đầu tư là một doanh nghiệp hoạt động rất đặc biệt. Bài viết sau đây, ké toán Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn về Hướng dẫn cách hạch toán trong doanh nghiệp Bất động sản đầu tư

  10/06/2017

Kế toán công nợ và những sai sót mà kế toán cần chú ý

Kế toán công nợ và những sai sót mà kế toán cần chú ý .Trong quá trình làm kế toán công nợ, kế toán rất dễ gặp phải những sai sót không đáng kể. Bài viết sau đây, Kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn về Kế toán công nợ và những sai sót mà kế toán cần c

  09/06/2017

Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp/ kế toán Lê Ánh

Doanh nghiệp bạn sử dụng hóa đơn gtgt bất hợp pháp nhưng không biết cách xử lý như thế nào hợp lý nhất. Bạn quan tâm mức xử lý phạt vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp theo quy định của BTC. Kế toán Lê Ánh sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn trong bài viết này

  08/06/2017

Hồ sơ góp vốn, điều chuyển tài sản gồm những thủ tục gì

Hồ sơ góp vốn, điều chuyển tài sản gồm những thủ tục gì. Góp vốn kinh doanh hay điều chuyển tài sản trong nội bộ doanh nghiệp là một hoạt động rất thường gặp ở doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc góp vốn hay điều chiểu tài sản thì doanh nghiệp có xuất hóa đơn

  08/06/2017

Điều chỉnh tăng trợ cấp thai sản áp dụng từ ngày 01/07/2017

Quy định mới nhất của chính phủ ban hành theo nghị định 47/2017/NĐ-CP chế độ thai sản được điều chỉnh tăng lên từmức 1.210.000 đồng/tháng lên mức 1.300.000 đồng/tháng, áp dụng từ ngày 01/07/2017. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc nội dung đầy đủ nhất của

  06/06/2017

Xử lý tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế

Xử lý tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế. Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế có được tính vào chi phí hợp lý không? Đây là câu hỏi của rất nhiều các bạn kế toán viên. Bài viết sau đây. Kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn cách xử lý tiền phạt do v

  05/06/2017

Cách tính lương cho người lao động – Các hinh thức trả lương

Cách tính lương cho người lao động-Các hình thức trả lương. Cách tính lương, các hình thức trả lương là mối quan tâm của rất nhiều các bạn kế toán viên. Bài viết sau đây, kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn Cách tính lương cho người lao động – Các hinh

  02/06/2017

Xử lý chi phí của hàng hóa bị tổn thất

Xử lý Chi phí của hàng hóa bị tổn thất. Hàng hóa bị tổn thất bởi rất nhiều những nguyên nhân khác nhau.Xử lý chi phí của hàng hóa bị tổn thất như thế nào cho hợp lý hợp lệ là vấn đề được rất nhiều các bạn kế toán viên quan tâm. Bài viết dưới đây, kế t