Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  15/02/2017

Quy trình kiểm kê tài sản cố định và cách xử lý chênh lệch

Kiểm kê tài sản cố định thường được thực hiện vào cuối mỗi năm tài chính do tài sản cố định thường có giá trị lớn và ít biến động trong kỳ.

  16/01/2017

Báo cáo tình hình tài chính mẫu số B01- DNNKLT theo thông tư 133

Báo cáo tình hình tài chính mẫu sổ B01-DNNKLT được Bộ tài chính ban hành theo thông tư 133 hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thay cho quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Từ ngày 01/01/2017 thông tư chính thức đi vào thực hiện.

  13/01/2017

Bảng phân bố tiền lương và bảo hiểm xã hội mẫu số 1-LĐTL, TT 200/2014/TT-BTC

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội là chứng từ dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương và tiền công thực tế phả trả cho người lao đông bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn trích nộp cho đối tượng sử dụng lao động trong năm

  13/01/2017

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành – mẫu số 03/BTC /TT-TSCD

Biên bản bàn giao TSCD sửa chữa lớn hoàn thành là chứng từ kế toán quan trong được lập ra để xác nhận quá trình bàn giao TSCĐ sau khi hoàn thành xòn việc sửa chữa lớn giữa bên có tài sản và bên sửa chữa. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để ghi sổ kế toán

  10/01/2017

Phiếu chi mẫu số 02 ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Phiếu chi là chứng từ để xác định tiền mặt và ngoại tệ thực tế được xuất quỹ, dựa vào đó làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, kê khai, ghi sổ quỹ và ghi sổ kế toán.

  09/01/2017

Hướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính theo TT 133/2016 TT-BTC

Thuyết minh báo cáo tài chính là nghiệp vụ rất quan trong yêu cầu kế toán viên đảm bảo nguyên tắc đầy đủ, minh bạch những avẫn giữ được bí mật kinh doanh. Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn nghiệp vụ lập thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133/ 2

  09/01/2017

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Kế toán Lê Ánh đã giới thiệu mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp. Dưới đây là mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp đơn giản và chi tiết nhất. Biểu mẫu này sẽ giúp các bạn dễ dàng hoàn thiện báo cáo một cách nhanh nhất.

  31/12/2016

Hướng dẫn chuyển số dư đầu kỳ của các tài khoản kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Từ ngày 1/1/2017, các doanh nghiệp vừa và nhỏ áo dụng hệ thống tài khoản kế toán theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC sẽ thực hiện chuyển đổi sang áp dụng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC hoặc Thông tư 200/2014/TT-BTC. Bài viết này, Kế toán Lê Á

  02/12/2016

TÀI KHOẢN 156 - HÀNG HOÁ (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Cách hạch toán và định khoản tài khoản 156 - Hàng hoá như thế nào ? Các nghiệp vụ quan trọng trong cách định khoản hạch toán kế toán liên quan Hàng hoá

  02/12/2016

Mẫu sổ chi tiết các tài khoản theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ chi tiết các tài khoản theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng cho một số tài khoản thuộc thanh toán nguồn vốn mà chưa có mẫu sổ riêng. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp học kế toán thực hành ở trung tâm Kế toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn cách ghi sổ c