Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  06/06/2017

Xử lý tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế

Xử lý tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế. Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế có được tính vào chi phí hợp lý không? Đây là câu hỏi của rất nhiều các bạn kế toán viên. Bài viết sau đây. Kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn cách xử lý tiền phạt do v

  05/06/2017

Cách tính lương cho người lao động – Các hinh thức trả lương

Cách tính lương cho người lao động-Các hình thức trả lương. Cách tính lương, các hình thức trả lương là mối quan tâm của rất nhiều các bạn kế toán viên. Bài viết sau đây, kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn Cách tính lương cho người lao động – Các hinh

  02/06/2017

Xử lý chi phí của hàng hóa bị tổn thất

Xử lý Chi phí của hàng hóa bị tổn thất. Hàng hóa bị tổn thất bởi rất nhiều những nguyên nhân khác nhau.Xử lý chi phí của hàng hóa bị tổn thất như thế nào cho hợp lý hợp lệ là vấn đề được rất nhiều các bạn kế toán viên quan tâm. Bài viết dưới đây, kế t

  31/05/2017

Xác định cách trích khấu hao tài sản cố định vô hình

Bạn biết tính khấu hao tài sản cố định hữu hình nhưng phương pháp tính khấu hao tài sản cố định vô hình như thế nào, cách tính khấu hao tài sản cố định ra sao. Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cụ thể trong bài viết này.

  24/05/2017

Hướng dẫn tính khấu hao tài sản cố định trên đất đi thuê, mượn

Doanh nghiệp của bạn đang thuê tài sản cố định để làm nhà xưởng, văn phòng, trụ sở, kho bãi cho công ty. Vậy với khoản thuê tài sản cố định trên đất đi thuê, mượn cần những thủ tục gì để hợp thức hóa chi phí và trích khấu hao như thế nào. Kế toán Lê Ánh x

  19/05/2017

Cách xử lý hàng tồn kho quá nhiều so với thực tế

Cách xử lý hàng tồn kho quá nhiều so với thực tế là câu hỏi được rất nhều các bạn kế toán viên quan tâm. Bài viết sau đây, Kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn Cách xử lý hàng tồn kho quá nhiều so với thực tế. Hy vọng các bạn sẽ rút ra được nhiều bài

  18/05/2017

Tổng hợp chi tiết cách hạch toán hàng hóa cho, biếu, tặng tại doanh nghiệp

Các khoản chi phí hàng hóa áp dụng cho, biếu, tặng… chiếm tỉ lệ nhất định của mỗi doanh nghiệp hàng năm. Kế toán phải hạch toán những khoản chi phí phát sinh không mang lại doanh thu này vào tài khoản nào. Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết bạn đọc cách

  17/05/2017

Tổng hợp các cách điều chỉnh hóa đơn mua vào bán ra kế toán cần thiết

Kế toán mua hàng, thương mại, xây dựng hay sản xuất…. đều không tránh khỏi những sai sót nhất định khi phát hành hóa đơn. Bạn đã biết cách điều chỉnh hóa đơn mua vào bán ra như thế nào hiệu quả chưa. Kế toán trưởng tại kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết

  17/05/2017

Thủ tục làm hồ sơ hưởng chế độ Thai sản mới nhất

Thủ tục làm hồ sơ hưởng chế độ Thai sản mới nhất năm 2017 bao gồm những gì? Bài viết sau đấy, kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn các bạn trình tự Làm hồ sơ hưởng chế đội thai sản năm 2017.Căn cứ theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22-04-2016 của BHXH Việt Nam.

  16/05/2017

Khi nào xuất thằng, khi nào nên nhập kho trong kế toán xây dựng

Bạn làm kế toán xây dựng được một thời gian, hay người mới tìm hiểu nghiệp vụ chưa biết rõ khi nào xuất thẳng, khi nào nên nhập kho hàng hóa công cụ, dụng cụ. Trong bài viết này, kế toán trưởng tại kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn bạn kinh nghiệm xử lý tình