Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 10
  • 1473
  • 7,036,979

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  11/11/2016

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC lập ra để theo dõi ngày công thực tế làm thêm ngoài giờ để có căn cứ tính thời gian nghỉ bù hoặc thanh toán cho người lao động trong đơn vị. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành ở Trung tâm kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn các bạn cách ghi bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:

1. Mẫu bảng chấm công làm theo giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

2. Hướng dẫn cách ghi mẫu bảng chấm công làm theo giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mỗi bộ phận (phòng, ban, tổ, nhóm…) có phát sinh làm thêm ngoài giờ làm việc theo quy định thì phải lập bảng chấm công làm thêm giờ.

Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ và tên từng người làm việc thêm giờ trong bộ phận công tác.

Cột 1 đến cột 31: Ghi số giờ làm thêm của các ngày (Từ giờ…đến giờ…) từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng.

Cột 32: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày thường trong tháng.

Cột 33: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật.

Cột 34: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày lễ, tết.

Cột 35: Ghi tổng số giờ làm thêm vào buổi tối (tính theo quy định của pháp luật) không thuộc ca làm việc của người lao động.

Hàng ngày tổ trưởng (phòng ban, tổ nhóm…) hoặc người được uỷ quyền căn cứ vào số giờ làm thêm thực tế theo yêu cầu công việc của bộ phận mình để chấm làm giờ làm thêm cho từng người trong ngày, gi vào ngày tương ứng trong các cột từ 1 đến 31 theo ký hiệu quy định trong các cột từ 1 đến 31 theo các ký hiệu quy định trong chứng từ. Học nguyên lý kế toán

Cuối tháng, người chấm công, phụ trách bộ phận có người làm thêm ký và giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt vào bảng chấm công làm thêm giờ và chuyển bảng chấm công làm thêm giờ cùng các chứng từ liên quan về bộ phận kế toán kiểm tra, đối chiếu, quy ra công để thanh toán (trường hợp thanh toán tiền). Kế toán căn cứ vào các ký hiệu chấm công của từng người tính ra số công theo từng loại tương ứng để ghi vào các cột 32, 33,34,35.

3. Tải miễn phí bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để thuận tiện cho việc theo dõi sổ sách, các bạn có thể tải bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bài viết xem thêm: Bảng chấm công theo Thông tư 133/2016/TT/BTC

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Bên cạnh các khóa học đào tạo kế toán, trung tâm Lê Ánh còn triển khai các khóa học xuất nhập khẩu, nếu các bạn học viên muốn tham khảo thêm thông tin về các khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn.

Bình luận

Tin tức mới