Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 8
  • 1465
  • 7,036,971

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  11/11/2016

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán tổng hợp ở trung tâm Kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn cách lập bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:

1. Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 03-LĐTL: Bảng thanh toán tiền thưởng

2. Hướng dẫn cách lập bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Góc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền thưởng phải ghi rõ tên đơnvị, bộ phận được thưởng.

Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, họ tên, chức vụ, của người được thưởng.

Cột 1: Ghi bậc lương hiện đang được hưởng để tính ra lương hàng tháng.

Cột 2, 3: Ghi rõ loại thưởng được bình xét, số tiền được thưởng theo mỗi loại. Học kế toán ở đâu tốt tphcm

Cột D: Người được thưởng ký nhận tiền thưởng. học kế toán thuế online

Bảng thanh toán tiền thưởng do phòng kế toán lập theo từng bộ phận và phải có chữ ký (họ tên) của người lập, kế toán trưởng và giám đốc.

3. Tải miễn phí mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để thuận tiện cho việc theo dõi sổ sách, các bạn có thể tải mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

>>>> Bài viết xem thêm: Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Trung tâm Lê Ánh hiện đang đào tạo các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu thực tế, nếu bạn quan tâm, vui lòng liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 hoặc truy cập các website của trung tâm để được tư vấn trực tiếp.

Bình luận

Tin tức mới