Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 10
  • 3303
  • 5,064,930

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  11/11/2016

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán tổng hợp ở trung tâm Kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn cách lập bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:

1. Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Hướng dẫn cách lập bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Góc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền thưởng phải ghi rõ tên đơnvị, bộ phận được thưởng.

Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, họ tên, chức vụ, của người được thưởng.

Cột 1: Ghi bậc lương hiện đang được hưởng để tính ra lương hàng tháng.

Cột 2, 3: Ghi rõ loại thưởng được bình xét, số tiền được thưởng theo mỗi loại.

Cột D: Người được thưởng ký nhận tiền thưởng.

Bảng thanh toán tiền thưởng do phòng kế toán lập theo từng bộ phận và phải có chữ ký (họ tên) của người lập, kế toán trưởng và giám đốc.

3. Tải miễn phí mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để thuận tiện cho việc theo dõi sổ sách, các bạn có thể tải mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bài viết xem thêm:

Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 

 

Bình luận

Tin tức mới