Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 10
  • 4763
  • 4,460,133

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán Mẫu số 05 – TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

  19/11/2016

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán

Mẫu số 05 – TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành ở Kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn các bạn cách lập Giấy đề nghị thanh toán tại nơi sử dụng như sau:

1. Mẫu Giấy đề nghị thanh toán tại nơi sử dụng

2. Hướng dẫn cách ghi Giấy đề nghị thanh toán tại nơi sử dụng

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người xét duyệt chi).    

– Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (Viết bằng số và bằng chữ).

– Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán.

– Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.

Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người được uỷ quyền) duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

3. Tải miễn phí mẫu giấy đề nghị thanh toán tại nơi sử dụng.

Để thuận tiện cho việc ghi sổ, các bạn có thể tải mẫu giấy đề nghị thanh toán tại nơi sử dụng tại đây.

 Bài viết xem thêm:

- Giấy đề nghị tạm ứng (Mẫu số 03 - TT) theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Giấy thanh toán tiền tạm ứng (Mẫu số 04) theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Bình luận

Tin tức mới