Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 8
  • 2903
  • 6,790,564

Mẫu hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  14/11/2016

Mẫu hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là bản cam kết giữa người giao khoán và người nhận khoán nhầm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán, thời gian làm việc, trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên khi thực hiện công việc đó. Đồng thời là cơ sở thanh toán chi phí cho người nhận khoán.

>>>Xem thêm: lớp học kế toán thuế chuyên sâu tại Tp.HCM

Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán tổng hợp ở trung tâm Kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn các bạn cách lập mẫu hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:

1. Mẫu hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Hướng dẫn cách lập mẫu hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133/2016/TT- BTC

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ và số của hợp đồng giao khoán(nếu có). Ghi rõ họ tên, chức vụ đại diện cho phòng, ban,  bộ phận của bên giao khoán và bên nhận khoán.

Phần I: Điều khoản chung:

- Phương thức giao khoán: Ghi rõ phương thức giao khoán cho người nhận khoán.

- Điệu kiện thực hiện hợp đồng: Ghi rõ các điều kiện cam kết của 2 bên khi ký hợp đồng giao khoán.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện công việc nhận khoán từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc hợp đồng.

- Các điều kiện khác: Ghi rõ các điều kiện khác khi ký hợp đồng.

Phần II: Điều khoản cụ thể: Học kế toán ở đâu tốt tphcm

Ghi rõ nội dung các công việc khoán, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa cu của người nhận khoán và người giao khoán (nếu điều kiện làm việc, yêu cầu sản phẩm (công việc) khoán, thời gian hoàn thành và số tiền phải thanh toán) đối với bên nhận khoán.

Hợp đồng giao khoán do bên giao khoán lập thành 3 bản:

- 1 bản giao cho người nhận khoán;

- 1 bản lưu ở bộ phận lập hợp đồng;

- 1 bản chuyển về phòng kế toán cho người có trách nhiệm theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng giao khoán và làm căn cứ để thanh toán hợp đồng.

Hợp đồng giao khoán phải có đầy đủ chữ ký, họ tên của người đại diện bên giao khoán và đại diện bên nhận khoán, người lập và kế toán trưởng bên giao khoán.

3. Tải miễn phí mẫu hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để thuận tiện cho việc theo dõi, các bạn có thể tải mẫu hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bài viết xem thêm: Mẫu sổ nhật lý chi tiền theo thông tư 133

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại Trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thông tin chi tiết vui lòng liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 để được tư vấn về các khóa học này.

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới