Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 7
  • 4027
  • 5,049,167

Mẫu Sổ Cái S02c1-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  10/11/2016

Mẫu Sổ Cái S02c1-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ Cái S02c1-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản kế toán được quy định theo chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh  nghiệp. Số liệu ghi trên Sổ Cái dùng để kiểm tra, đối chiếu với số liệu ghi trên Bảng tổng hợp chi tiết hoặc các Sổ (thẻ) kế toán chi tiết và dung để lập Bảng cân đối tài khoản và Báo cáo Tài chính. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành ở Trung tâm kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn cách ghi Sổ Cái S02c1-DNN theo Thông tư 133/2016 như sau:

1. Mẫu sổ Cái S02c1-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Hướng dẫn cách ghi sổ Cái S02c1-DNN theo Thông tư 133/2016

Sổ Cái của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ được mở riêng cho từng tài khoản. Mỗi tài khoản được mở một trang hặc số trang tuỳ theo số lượng ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều hay ít của từng tài khoản.

Sổ Cái ít cột:  thường được áp dụng cho những tài khoản có ít nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn giản.

Kết cấu của Sổ Cái loại ít cột:

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

- Cột B,C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của Chứng từ ghi sổ.

- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

- Cột 1,2: Ghi số tiền ghi Nợ, ghi Có của tài khoản này.

3. Tải miễn phí mẫu sổ Cái S02c1-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để thuận tiện cho việc ghi chép sổ sách, các bạn có thể tải mẫu Sổ Cái S02c1-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Bài viết xem thêm:

Mẫu sổ nhật ký bán hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 

 

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới