Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 14
  • 4721
  • 4,460,091

Mẫu sổ chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  09/11/2016

Mẫu sổ chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng để theo dõi chi phí đầu tư xây dựng tập hơp cho từng dự án, công trình, hạng mục công trình kể từ khi khởi công cho đến khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác, sử dụng. Chi phí đầu tư xây dựng cho dự án, công trình, hạng mục công trình được tập hợp trên sổ theo các nội dung chi phí: Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị và chi phí khác. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành ở trung tâm Kế toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn ghi mẫu sổ chi phí đầu tư xây dựng như sau:

1. Mẫu sổ chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Hướng dẫn cách ghi mẫu sổ chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Căn cứ vào chứng từ kế toán (Chứng từ gốc, chứng từ ghi sổ có liên quan như phiếu giá, các phiếu xuất thiết bị, dụng cụ, chứng từ phân bổ chi phí Ban quản lý dự án, phân bổ chi phí khác) để ghi vào sổ chi phí đầu tư xây dựng.

Kế toán căn cứ vào nội dung chi phí đầu tư xây dựng phát sinh trên các chứng từ kế toán có liên quan để ghi vào các cột cho phù hợp.

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ phát sinh dùng để ghi sổ.

- Cột D: Ghi tóm tắt diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng với TK 241.

- Cột 1: Ghi tổng số chi phí đầu tư xây dựng phát sinh.

- Cột 2: Ghi số chi phí phát sinh cho xây lắp.

- Cột 3: Ghi tổng số chi phí phát sinh cho thiết bị.

Trong đó:

Cột 4: Ghi số chi phí phát sinh cho thiết bị cần lắp.

Cột 5: Ghi số ch phí phát sinh cho thiết bị không cần lắp.

Cột 6: Ghi số chi phí phát sinh cho công cụ, dụng cụ.

- Cột 7: Ghi số chi phí pháy sinh cho các khoản chi phí khác.

Sô liệu ghi vào cột 1 phái bằng tổng số liệu ghi vào cột 2+cột 3+cột 7

- Cột G: Ghi những chú thích cần thiết khác.

Những trường hợp ghi giảm chi phí đầu tư xây dựng, kế toán ghi số âm để tính tổng số phát sinh giảm trong kỳ. Cuối tháng cộng số phát sinh tăng, giảm thực tế trong tháng, trong quý, cộng luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo, cộng luỹ kế từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo.

3. Tải miễn phí mẫu sổ chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để thuận tiện cho việc theo dõi sổ sách, các bạn có thể tải mẫu sổ chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bài viết xem thêm:

Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT theo  Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới