Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 18
  • 2215
  • 5,067,863

Mẫu sổ chi tiết các tài khoản theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  02/12/2016

Mẫu sổ chi tiết các tài khoản theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ chi tiết các tài khoản theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng cho một số tài khoản thuộc thanh toán nguồn vốn mà chưa có mẫu sổ riêng. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp học kế toán thực hành ở trung tâm Kế toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn cách ghi sổ chi tiết các tài khoản như sau:

1. Mẫu sổ chi tiết các tài khoản theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Hướng dẫn cách ghi mẫu sổ chi tiết các tài khoản theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ chi tiết các tài khoản được mở theo từng tài khoản, theo từng đối tượng thanh toán (theo từng nội dung chi phí, nguồn vốn…).

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, thnasg của chứng từ dùng để ghi sổ.

- Cột D: Ghi diễn giải tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

- Cột 1, 2: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ, hoặc bên Có.

- Cột 3, 4: Ghi số dư bên Nợ hoặc bên Có sau mỗi nghiệp vụ phát sinh.

- Dòng số dư đầu kỳ: Được lấy số liệu từ sổ chi tiết theo dõi thanh toán của kỳ trước (dòng “Số dư cuối kỳ” ) để ghi vào Cột 3 hoặc Cột 4 phù hợp.

3. Tải miễn phí mẫu sổ chi tiết các tài khoản theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để thuận tiện theo dõi sổ sách, các bạn có thể tải mẫu sổ chi tiết các tài khoản theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bài viết xem thêm:

Mẫu thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133/2016

Mẫu số chi phí sản xuất, kinh doanh theo Thông tư 133/2016

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 

Bình luận

Tin tức mới