Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 8
  • 596
  • 7,799,079

Mẫu sổ chi tiết cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  07/11/2016

Mẫu sổ chi tiết cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng để theo dõi chi tiết số sổ cổ phiếu doanh nghiệp mua lại của chính doanh nghiệp đã phát hành ra công chúng theo từng loại cổ phiếu. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành ở trung tâm Kế toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn ghi sổ chi tiết cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:

1. Mẫu sổ chi tiết cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ chi tiết cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC 

Mẫu sổ chi tiết cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Hướng dẫn cách ghi sổ chi tiết cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Căn cứ ghi sổ là các chứng từ về thanh toán mua, bán cổ phiếu. Mỗi loại cổ phiếu mua lại (Cổ phiếu quỹ) được theo dõi riêng một quyển sổ hoặc một số trang sổ.

Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ mua, bán hoặc sử dụng cổ phiếu mua lại.

Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh phù hợp vơi chứng từ dùng để ghi sổ.

Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

Cột 1: Ghi giá thực tế mua, giá thực tế tái phát hành.

Cột 2: Ghi số lượng cổ phiếu mua lại.

Cột 3: Ghi giá tri của cổ phiếu mua lại theo mệnh giá.

Cột 4: Ghi giá trị cổ phiếu mua lại theo giá mua thực tế trên thị trường.

Cột 5: Ghi số lượng cổ phiếu bán lại ra công chúng, hoặc sử dụng, huỷ bỏ theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Cột 6: Ghi giá trị của cổ phiếu mua lại được tái phát hành hoặc sử dụng, huỷ bỏ theo mệnh giá. Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

Cột 7: Ghi giá trị của cổ phiếu mua lại được tái phát hành hoặc sử dụng huỷ bỏ theo giá thực tế của thị trường.

Cột 8: Ghi số lượng cổ phiếu mua lại doanh nghiệp dang nắm giữ cuối kỳ.

Cột 9: Ghi giá trị cổ phiếu mua lại doanh nghiệp đang nắm giữ cuối kỳ theo mệnh giá. lớp kế toán thực hành

Cột 10: Ghi giá trị của cổ phiếu mua lại doanh nghiệp đang nắm giữ cuối kỳ theo giá mua thực tế.

Cuối tháng, cuối kỳ cộng sổ để tính ra số cổ phiếu hiện đang mua lại cuối kỳ.

3. Tải miễn phí mẫu sổ chi tiết cổ phiếu quỹ

Để thuận tiện cho việc theo dõi sổ sách, các bạn có thể tải miễn phí mẫu sổ chi tiết cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133/2016.

Bài viết xem thêm: Mẫu biên bản kiểm nghiệm theo thông tư 200

Trên đây là Mẫu sổ chi tiết cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Mong bài viết trên của Kế toán Lê Ánh giúp ích cho bạn đọc.

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu ở Hà Nội và TPHCM, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để biết được thông tin của các khóa học này.

Bình luận

Tin tức mới