Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 11
  • 5240
  • 4,466,147

Mẫu sổ chi tiết đầu tư chứng khoán theo Thông tư133/2016/TT-BTC

  08/11/2016

Mẫu sổ chi tiết đầu tư chứng khoán theo Thông tư133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ chi tiết đầu tư chứng khoán theo Thông tư 133/2016/TT/BTC được mở theo từng tài khoản (TK 121; TK 228) và theo từng loại chứng khoán có cùng mệnh giá, tỷ lệ lãi suất được hưởng và phương thức thanh toán lãi suất. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành ở Trung tâm Kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn mẫu sổ chi tiết đầu tư chứng khoán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:

1. Mẫu sổ chi tiết đầu tư chứng khoán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Hướng dẫn cách ghi mẫu sổ chi tiết đầu tư chứng khoán theo Thông tư 133/2016

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.

- Cột D: Ghi diễn giải nội dung kinh tế phát sinh.

- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

- Cột 1: Ghi số lượng chứng khoán mua vào.

- Cột 2: Ghi số tiền mua chứng khoán trong kỳ.

- Cột 3: Ghi số lượng chứng khoán xuất bán hoặc thanh toán trong kỳ.

- Cột 4: Ghi giá vốn của chứng khoán xuất bán hoặc thanh toán trong kỳ.

- Cột 5: Ghi số lượng chứng khoán còn lại cuối kỳ.

- Cột 6: Ghi giá trị chứng khoán còn lại cuối kỳ.

3. Tải miễn phí mẫu sổ chi tiết đầu tư chứng khoán theo Thông tư 133/2016

Để thuận tiện cho việc ghi sổ, các bạn có thể tải mẫu sổ chi tiết đầu tư chứng khoán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bài viết xem thêm:

Mẫu sổ chi tiết cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133/2016

Mẫu sổ chi tiết phát hành cổ phiếu theo Thông tư 133/2016

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 

 

Bình luận

Tin tức mới