Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 12
  • 4725
  • 4,460,095

Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  25/11/2016

Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua (người bán) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn cách ghi sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) như sau:

1. Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

 

2. Hướng dẫn cách ghi sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) được mở theo từng tài khoả, từng đối tượng thanh toán.

- Cột A: Ghi ngày, tháng năm kế toán ghi sổ.

- Cột B,C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.

- Cột D: Ghi nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ưng.

- Cột 1: Ghi thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán trên hoá đơn mua (bán) hàng hoặc các chứng từ liên quan đến việc mua (bán) hàng.

- Cột 2,3: Ghi số phát sinh bên Nợ (hoặc bên Có) của tài khoản.

- Cột 4,5: Ghi số dư bên Nợ ( hoặc bên Có) của tài khoản sau từng nghiệp vụ thanh toán.

3. Tải miễn phí mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để tiện theo dõi sổ sách, các bạn có thể tải mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) tại đây.

Bài viết xem thêm:

Mẫu thẻ tài sản cố định theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ tài sản cố định theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Bình luận

Tin tức mới