Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 5
  • 2453
  • 6,860,361

Mẫu sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  09/11/2016

Mẫu sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại theo Thông tư 133/2016/TT-BTC áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. Sổ này dùng để ghi chép phản ánh số thuế GTGT được hoàn lại, đã hoàn lại và còn được hoàn lại cuối kỳ báo cáo. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành ở trung tâm Kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn các bạn cách ghi sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại theo Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:

1. Mẫu sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Hướng dẫn cách ghi mẫu sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ này được mở hàng tháng, được ghi chép theo từng chứng từ về thuế GTGT được hoàn lại, đã hoàn lại trong kỳ báo cáo.

- Cột A, B: Ghi số hiệu ngày, tháng của chứng từ. Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu

- Cột C: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng chứng từ.

- Cột 1: Ghi số tiền thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ, số thuế GTGT được hoàn lại trong kỳ và số thuế GTGT còn lại được hoàn lại cuối kỳ báo cáo.

- Cột 2: Ghi số tiền thuế GTGT đã hoàn lại trong kỳ báo cáo.

Cuối kỳ, kế toán tiến hành khoá sổ, cộng số phát sinh thuế GTGT được hoàn lại, đã hoàn lại và tính ra số thuế GTGT còn lại được hoàn lại cuối kỳ báo cáo. Sau khi khoá sổ kế toán, người ghi sổ và kế toán trưởng phải ký và ghi rõ họ tên.

3. Tải miễn phí mẫu sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại theo Thông tư 133/2016/TT-BTC Học kế toán ở đâu tốt

Để thuận tiện cho việc ghi chép sổ sách, các bạn có thể tải miễn phí mẫu sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại theo Thông 133/2016/TT-BTC.

Bài viết xem thêm:

Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Bên cạnh các khóa học kế toán, Lê Ánh còn khai giảng các khóa học xuất nhập khẩu thực tế, nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học này, vui lòng truy cập trang web: ketoanleanh.edu.vn.

 

Bình luận

Tin tức mới