Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 4
  • 2189
  • 6,943,681

Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  15/11/2016

Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt là một trong các sổ chi tiết dùng chung cho các hình thức kế toán. Các kế toán trưởng tham gia giảng dạy tại lớp kế toán thực hành của trung tâm Lê Ánh hướng dẫn bạn mẫu sổ và cách thức ghi sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt như sau:

Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Mục đích lập sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt:

Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt mở cho thủ quỹ để theo dõi quỹ tiền mặt.

>>>>>Bài viết xem thêm: Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133

2. Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu số S04b - DNN: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

3. Hướng dẫn cách ghi sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

- Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được thực hiện nhập, xuất quỹ.

- Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.

- Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu thu, Phiếu chi.

- Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tục từ nhỏ đến lớn. ke toan thuc hanh

- Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của Phiếu thu, Phiếu chi.

- Cột F: Để phản ánh số hiệu Tài khoản đối ứng với từng nghiệp vụ ghi Nợ, từng nghiệp vụ ghi Có của Tài khoản 111 “ Tiền mặt”

- Cột 1: Số tiền nhập quỹ.

- Cột 2: Số tiền xuất quỹ.

- Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày phải khớp đúng số tiền mặt trong két. Học kế toán ở đâu tốt

Định ký kế toán kiểm tra, đối chiếu giữa “ Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” với “ Sổ quỹ tiền mặt”, ký xác nhận vào cột G.

4. Tải miễn phí mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để làm tốt hơn công tác ghi sổ, bạn có thể tải mẫu sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133/2016

Để có thể nắm rõ và chính xác hơn về các nghiệp vụ kế toán, các bạn có thể tham khảo thêm khóa học kế toán tổng hợp tại trung tâm, thông tin chi tiết khóa học bạn tham khảo tại Ketoanleanh.edu.vn

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Có thể bạn quan tâm: Các khóa học xuất nhập khẩu và kế toán được đánh giá cao nhất.

Bình luận

Tin tức mới