Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 7
  • 2906
  • 4,581,978

Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  09/11/2016

Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC chỉ áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp. Sổ này dùng để phản ánh số thuế GTGT phải nộp, đã nộp và còn phải nộp. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành ở trung tâm Kế toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn cách ghi sổ theo dõi thuế GTGT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:

1. Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Hướng dẫn cách ghi sổ theo dõi GTGT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ này được mở hàng tháng, được ghi chép theo từng Hoá đơn GTGT (Mỗi hoá đơn ghi 01 dòng). Riêng thuế GTGT phải nộp có thể không ghi theo từng Hoá đơn, 1 tháng có thể ghi 1 lần vào thời điểm cuối tháng.

- Cột A, B: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ (Hoá đưn GTGT, chứng từ nộp thuế GTGT)

- Cột C: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Cột 1: Ghi số tiền thuế GTGT đã nộp trong kỳ theo từng chứng từ.

- Cột 2: Ghi số tiền thuế GTGT còn phả nộp đầu kỳ, số tiền thuế GTGT phải nộp phát sinh trong kỳ trong từng chứng từ, số tiefn thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ.

Cuối kỳ, kế toán tiến hành khoá sổ, cộng số phát sinh thuế GTGT phải nộp, đã nộp trong kỳ và tính ra số thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ. Sauk hi khoá sổ kế toán, người ghi sổ và kế toán trường phải ký và ghi họ tên

3. Tải miễn phí mẫu sổ theo dõi thuế GTGT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để thuận tiện cho việc theo dõi sổ sách, các bạn có thể tải mẫu sổ theo dõi thuế GTGT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Bài viết xem thêm:

Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 

 

Bình luận

Tin tức mới