Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 17
  • 1188
  • 6,501,020

Mẫu thẻ quầy hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  22/11/2016

Mẫu thẻ quầy hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC được lập ra nhằm theo dõi số lượng và giá trọ hàng hoá trong quá trình nhận và bán tại quầy hàng, giúp cho người bán hàng thường xuyên nắm được tình hình nhập, xuất, tồn tại quầy, làm căn cứ để kiểm tra, quản lý hàng hoá và lập bảng kê bán hàng từng ngày (kỳ). 

>>>>>Bài viết xem thêm: Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 133

1. Mẫu thẻ quầy hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 02 - BH: Thẻ quầy hàng

2. Hướng dẫn cách lập thẻ quầy hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

- Ghi rõ họ tên, địa chỉ hoặc đóng dấu cơ quan vào góc trên bên trái.

- Ghi số thẻ.

- Ghi rõ tên hàng, quy cách, đơn vị tính và đơn giá của hàng hoá.

Mỗi thẻ quầy hàng theo dõi một mặt hàng, không ghi những mặt hàng khác nhau về quy cách, phẩm chất vào cùng một thẻ.

- Cột A, B: Ghi ngày, tháng và tên người bán hàng trong ngày (ca).

- Cột 1: Ghi số lượng hàng hoá tồn đầy ngày (ca).

- Cột 2: Ghi số lượng hàng hoá từ kho nhập vào quầy trong ngày (Ca)

- Cột 3: Ghi số lượng hàng hoá nhập trong ngày (ca) từ những nguồn khác không qua kho của đơn vị. Học kế toán ngắn hạn

- Cột 4: Ghi tổng số lượng hàng hoá có trong ngày (ca)

- Cột 5: Ghi số lượng hàng hoá xuất bán trong ngày (ca)

- Cột 6: Ghi số tiền thu được của số hàng hoá bán trong ngày (ca)

- Cột 7, 8: Ghi số lượng và giá trị hàng hoá xuất ra vì các mục đích khác không phải bán trong ngày (ca). Học kế toán ở đâu tốt

- Cột 9: Ghi số lượng hàng tồn tại quầy hàng vào cuối ngày (ca).

Cuối tháng cộng thẻ quầy hàng để lập báo cáo bán hàng.

Thẻ này do người bán hàng giữ và ghi hàng ngày (ca), trước khi sử dụng phải đăng ký kế toán.

3. Tải miễn phí mẫu thẻ quầy hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để thuận tiện cho việc theo dõi, các bạn có thể tải mẫu thẻ quầy hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC: Mẫu số 02 - BH

>>>>>Có thể bạn quan tâm: khoá học kế toán tổng hợp tại Hà Nội

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn

Bình luận

Tin tức mới