Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 11
  • 126
  • 4,582,213

Mẫu thẻ quầy hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  22/11/2016

Mẫu thẻ quầy hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu thẻ quầy hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC được lập ra nhằm theo dõi số lượng và giá trọ hàng hoá trong quá trình nhận và bán tại quầy hàng, giúp cho người bán hàng thường xuyên nắm được tình hình nhập, xuất, tồn tại quầy, làm căn cứ để kiểm tra, quản lý hàng hoá và lập bảng kê bán hàng từng ngày (kỳ). 

1. Mẫu thẻ quầy hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Hướng dẫn cách lập thẻ quầy hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

- Ghi rõ họ tên, địa chỉ hoặc đóng dấu cơ quan vào góc trên bên trái.

- Ghi số thẻ.

- Ghi rõ tên hàng, quy cách, đơn vị tính và đơn giá của hàng hoá.

Mỗi thẻ quầy hàng theo dõi một mặt hàng, không ghi những mặt hàng khác nhau về quy cách, phẩm chất vào cùng một thẻ.

- Cột A, B: Ghi ngày, tháng và tên người bán hàng trong ngày (ca).

- Cột 1: Ghi số lượng hàng hoá tồn đầy ngày (ca).

- Cột 2: Ghi số lượng hàng hoá từ kho nhập vào quầy trong ngày (Ca)

- Cột 3: Ghi số lượng hàng hoá nhập trong ngày (ca) từ những nguồn khác không qua kho của đơn vị.

- Cột 4: Ghi tổng số lượng hàng hoá có trong ngày (ca)

- Cột 5: Ghi số lượng hàng hoá xuất bán trong ngày (ca)

- Cột 6: Ghi số tiền thu được của số hàng hoá bán trong ngày (ca)

- Cột 7, 8: Ghi số lượng và giá trị hàng hoá xuất ra vì các mục đích khác không phải bán trong ngày (ca).

- Cột 9: Ghi số lượng hàng tồn tại quầy hàng vào cuối ngày (ca).

Cuối tháng cộng thẻ quầy hàng để lập báo cáo bán hàng.

Thẻ này do người bán hàng giữ và ghi hàng ngày (ca), trước khi sử dụng phải đăng ký kế toán.

3. Tải miễn phí mẫu thẻ quầy hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để thuận tiện cho việc theo dõi, các bạn có thể tải mẫu thẻ quầy hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bài viết xem thêm:

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, kí gửi theo Thông tư 133/2016

Phiếu báo vật tư còn lại cuối lỳ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới