Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 28
  • 2914
  • 4,944,034

Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp/ kế toán Lê Ánh

  09/06/2017

Doanh nghiệp bạn sử dụng hóa đơn gtgt bất hợp pháp nhưng không biết cách xử lý như thế nào hợp lý nhất. Bạn quan tâm mức xử lý phạt vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp theo quy định của BTC.  Kế toán Lê Ánh sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn trong bài viết này.

>>>xem thêm: Hướng dẫn tính khấu hao tài sản cố định trên đất đi thuê, mượn

Các trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng không đúng trường hợp thì sảy ra 2 trường hợp như sau.

I. Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp dẫn tới hành vi trốn và gian lận thuế

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn phạt vi phạm sửu dụng hóa đơn bất hợp pháp dẫn tới hành vi trốn  và gian lận thuế. Trường hợp này mức phạt vi phạm đuộc tính căn cứ theo điều  13 TT166/2013/TT-BTC, sẽ không bị xử lý theo thành vi sử udjng hóa đơn bất hợp pháp,quy định cụ thể như sau:

Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, gian lận đối với người nộp thuế vi phạm lần đầu (trừ các trường hợp bị xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư này) hoặc vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên khi có một trong các hành vi vi phạm sau đây.

b) Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, chứng từ; hóa đơn không có giá trị sử dụng để kê khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.”

Hướng dẫn xử lý hóa đơn bất hợp pháp

 Quy định mức phạt xử lý sử dụng hóa đơn vi phạm với doanh nghiệp 

Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp dựa vào khoản 2, điều 13 của TTCăn cứ vào Khoản 2, Điều 13 TT166/2013/TT-BTC quy định mức phạt tiền cụ thẻ như sau:

 “2. Phạt tiền 1,5 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế khi có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Khoản 1 Điều này trong các trường hợp: vi phạm lần đầu, có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ hai, có một tình tiết giảm nhẹ.

Phạt tiền 2 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế khi có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Khoản 1 Điều này trong các trường hợp: vi phạm lần thứ hai mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc vi phạm lần thứ ba và có một tình tiết giảm nhẹ".

" Phạt tiền 2,5 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế khi có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Khoản 1 Điều này trong các trường hợp: vi phạm lần thứ hai mà có một tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ ba mà không có tình tiết giảm nhẹ.

Phạt tiền 3 lần tính trên số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế khi có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Khoản 1 Điều này trong các trường hợp: vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết tăng nặng trở lên hoặc vi phạm lần thứ ba có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm từ lần thứ tư trở đi.”.

Như vậy mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, hóa đơn thì tiến hành xử phạt gấp 1 tới 3 lần số thuế đã trốn hoặc gian lận.

II.  Nếu mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp với hành vi trốn và gian lận thuế 

Trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn bất hợp pháp mà không dẫn tới hành vi trốn thuế thì sẽ được xử lý hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp tại điều 11 TT10/2014/TT-BTC:

 “5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này).

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn và các trường hợp cụ thể xác định là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.”.

mức phạt xử dụng hóa đơn vi phạm mới nhất

 Doanh nghiệp xử dụng hóa đơn vi phạm bị phạt hành chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật 

Dựa vào quy định trên áp dụng với hành vi sử dụng hóa đơn áp dụng như sau: 

Căn cứ vào quy định đó thì mức vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp không dẫn hành vi trốn thuế, gian lận thì sẽ xử phạt hành chính về hóa đơn tùy vào mức vi phạm  mà xử phạt từ 20- 50 triệu đồng.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: mức phạt xử lý hóa đơn bất hợp pháp, phat vi phạm sử lý hóa đơn bất hợp pháp, hóa đơn bất hợp pháp xử lý như thế nào, xử lý hóa đơn bất hợp pháp, cách xử lý hóa đơn bất hợp pháp, dùng hóa đơn giả bị phạt bao nhiêu

Bình luận

Tin tức mới