Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 4
  • 3014
  • 4,582,086

Phiếu chi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  29/11/2016

Phiếu chi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Phiếu chi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và ké toán ghi sổ kế toán. Các kế toán trưởng giảng djay tại lớp kế toán thực hành ở trung tâm kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn các bạn cách lập phiếu chi như sau:

1. Mẫu phiếu chi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Hướng dẫn cách lập phiếu chi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Góc trên bên trái của chứng từ ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị:

- Phiếu chi phải đóng thành quyển, trong mỗi Phiếu chi phải ghi số quyển và số của từng Phiếu chi. Số phiếu chi phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu chi phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm chi tiền.

- Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận tiền.

- Dòng “ Lý do chi” ghi rõ nội dung chi tiền.

- Dòng “ Số tiền”: Ghi bằng số hoặc chữ số tiền xuất quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, hay USD…

- Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu chi.

Phiếu chi được lập thành 3 liên và chỉ sau khi có đủ chữ ký (Ký theo từng liên) của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuất quỹ. Sáu kho nhận đủ số tiền người nhận tiền phải ghi số iền đã nhận bằng chữ, ký tên và ghi rõ họ, tên vào Phiếu chi.

Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu.

Liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng từ gốc để vào sổ kế toán.

Liên 3 giao cho người nhận tiền.

Chú ý:

+ Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.

+ Liên phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.

3. Tải miễn phí mẫu phiếu chi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để thuận tiện cho việc theo dõi, các bạn có thể tải mẫu phiếu chi theo Thông tư 133/2016/TT-BT tại đây.

 

Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ theo Thông tư 133/2016

Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) theo Thông tư 133/2016

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới