Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 5
  • 2439
  • 6,027,048

PHIẾU THU Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

  12/11/2016

Phiếu thu nhằm xác định số tiền mặt, ngoại tệ, … thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan. Mọi khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ đều phải có Phiếu thu. Đối với ngoại tệ trước khi nhập quỹ phải được kiểm tra và lập “Bảng kê ngoại tệ” đính kèm với phiếu thu.

Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành ở Kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn các bạn cách lập phiếu thu tại nơi sử dụng như sau:

1. Mẫu  phiếu thu tại nơi sử dụng

Mẫu số 01 - TT: Phiếu thu

 2. Hướng dẫn cách ghi  phiếu thu tại nơi sử dụng

- Góc trên bên trái của Phiếu thu phải ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị.

- Phiếu thu phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dung trong 1 năm. Trong mỗi Phiếu thu phải ghi số quyển và số của từng Phiếu thu. Số phiếu thu phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu thu phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm thu tiền.

- Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nộp tiền. Học kế toán ở đâu tốt tphcm

- Dòng “Lý do nộp” ghi rõ nội dung  nộp tiền như: Thu tiền bán hàng hoá, sản phẩm, thu tiền tạm ứng còn thừa,…

- Dòng “Số tiền”: Ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, hay USD….

- Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu thu.

Phiếu thu do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu và ký vào Phiếu thu, sau đó chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc ký duyệt, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng chữ) vào Phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên.

Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu nơi lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ Phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán.

Chú ý:

+ Nếu là thu ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá tại thời điểm nhập quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng để ghi sổ.

+ Liên phiếu thu gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu. 

3. Tải miễn phí mẫu phiếu thu tại nơi sử dụng.

Để thuận tiện cho việc ghi sổ, các bạn có thể tải mẫu phiếu thu tại nơi sử dụng

Bài viết xem thêm: Thẻ quầy hàng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Nếu bạn quan tâm đến các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu tại trung tâm Lê Ánh, vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn hoặc liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 để biết thêm thông tin về khóa học này.

Bình luận

Tin tức mới