Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
 • 6
 • 4249
 • 5,425,218

Quy đinh mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017

  03/05/2017

Bạn đang quan tâm tới mức lương được quy định đóng bảo hiểm xã hội năm 2017, đóng theo mức lương nào, mức đóng thu nhập gồm phụ cấp, hướng dẫn đóng kế toán mới nhất mà bất kỳ kế toán nào cũng quan tâm. Trung tâm kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn bạn đọc tìm hiểu về quy định mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017.

I. QUY ĐNH 959/QĐ-BHXH  NGÀY 09/09/2015 CỦA BHXH VIỆT NAM

Theo mức quy định này, mức tiền lương hàng tháng BHXH bắt buộc với nhiều loại BHYT, BHTN, KPCĐ: là mức tiền lương được ghi trong HDLĐ.

 • Từ ngày 01/01/2016 mức tiền lương hàng tháng đóng BHXH chính là mức lương và phụ cấp lương tính theo quy định của pháp luật lao động.

 • Từ ngày 01/01/2018 quy định mức tính tiền lương hàng tháng đóng BHXH chính là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật quy định tại Điểm a, khoản 5 điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

 Khi thực hiện cần lưu ý: Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội, tiền lương tháng phải đóng BHXH không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

 quy đinh mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017

 Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm

II. QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỐI THIỂU

Nghị định 153/2016/ND-CP đã quy định mức lương tối thiểu vùng cụ thể cho mức lương tối thiểu vùng năm 2017  tính như sau:

 • Vùng I:  3750000 VNĐ/ tháng                                                                    

 • Vùng II: 3320000 VNĐ/tháng                                    

 • Vùng III: 2900000 VNĐ/ tháng          

 • Vùng IV: 2580000 VNĐ/ tháng                                               

Theo quy định này, người lao động đã qua học nghề (áp dụng với doah nghiệp dạy nghề) mức lương đóng BHXH bắt buộc cao hơn ít nhất 7% mức lương tối thiểu vùng. Trường hợp người lao động làm công việc nặng  nhọc, độc hại hoặc trong môi trường cực kỳ nguy hiểm thì được cộng thêm 5% là 12%.

 • Theo đó: Người lao động đã qua đào tạo, được học nghề thì mức lương đóng BHXH thấp nhất theo năm 2017 được tính như sau:

Quy định từng vùng áp dụng cho người lao động đã qua học nghề:

Vùng I: 3.750.000+ (3.750.000x 7%) = 4.012.500VNĐ/ tháng

Vùng II: 3.320.000 + (3.320.000x 7%) = 3.552.400 VNĐ/ tháng

Vùng III: 2.900.000 + (2.900.000x7%) = 3.103.000 VNĐ/ tháng

Vùng IV: 2.580.000 + (2.580.000x7 %) = 2.760.600 VNĐ/ thangs

Áp dụng thực tế: Công ty dịch vụ kế toán Việt ( vùng 1) thuê 2 nhân viên kế toán yêu cầu trình độ từ cao đẳng trở nên. Tính lương quy định mức  đóng bảo hiểm xã hội áp dung cho2 nhân viên kế toán là đối tượng lao động đã qua học nghề. Mức lương đóng BHXH thấp nhất là 4.012.500 VNĐ.

Lưu ý: Trường hợp người lao động có từ 02 HDLĐ trở nên ở nhiều đơn vị thì mức đóng BHXH, BHTN theo HDLĐ được ký đầu tiên, mức đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.

III. QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỐI ĐA

Mức đóng bảo hiểm xã hội tối đa năm 2017 áp dụng với BHXH, BHYT bắt buộc tối đa bằng 20 tháng tính lương cơ sở.

Mức tiền lương hàng tháng đóng BHTN tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.Mức tính lương cơ sở như sau:

 • Theo quy định hiện tại, mức đóng bảo hiểm xã hội  hiện tại là 1.210.000 VNĐ/ tháng. Từ ngày 1/07/2017 quy định là: 1.300.000 VNĐ, như vậy mức quy định tối đa là 24.200.000 VNĐ( áp dụng theo nghịe quyết 27/2016/QH14 ban hành ngày 11/11/2016 của Quốc Hội.
 • Mức lương tối thiểu vùng áp dung như cách tính lương tại mục I.

Doanh nghiệp và kế toán khi hạch toán quy định đóng BHXH cơ bản phải lưu ý, , mức lương tối thiều vùng để tránh bị phạt.

>>>>Xem thêm: Phân biệt hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn hủy khi lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Bình luận

Tin tức mới