Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 10
  • 2090
  • 6,698,101

Quy định về hồ sơ, chứng từ thanh toán tạm ứng

  24/08/2016

Sau khi hoàn thành công việc, người đề nghị tạm ứng phải chuẩn bị đầy đủ chứng từ để làm thanh toán tạm ứng theo đúng quy định. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết bộ hồ sơ, chứng từ thanh toán tạm ứng.

Quy định về hồ sơ, chứng từ thanh toán tạm ứng

Nguyên tắc: Một nhân viên phải hoàn ứng hết số tạm ứng này mới được tạm ứng tiếp khoản tạm ứng khác.

1. Hồ sơ, chứng từ thanh toán tạm ứng công tác phí

  • Chứng từ chứng minh công việc đã hoàn thành

+ Giấy đề nghị thanh toán (Theo mẫu 05-TT ban hành theo Thông tư 200/TT-BTC)

+ Bảng kê chi tiết từng khoản chi phí

+ Quyết định cử đi công tác: ghi rõ nơi đi, nơi đến, thời gian công tác

+ Hóa đơn tài chính đối với các khoản đã chi: Hóa đơn tiền phòng khách sạn, hóa đơn ăn uống, vé tàu xe, vé máy bay, phí cầu đường, ….

  • Chứng từ thanh toán tạm ứng thừa/thiếu:

+ Nếu số đã chi vượt quá số tạm ứng:

Phiếu chi (nếu chi thêm bằng tiền mặt) hoặc ủy nhiệm chi (nếu chi thêm bằng tiền gửi ngân hàng)

+ Nếu số đã chi nhỏ hơn số đã tạm ứng:

Phiếu thu (Nếu thu lại bằng tiền mặt) hoặc bảng thanh toán lương (Nếu doanh nghiệp trừ vào lương)

2. Hồ sơ, chứng từ thanh toán tạm ứng đi mua hàng hóa, nguyên vật liệu

  • Chứng từ đối với các khoản chi phí đi mua hàng

+ Giấy đề nghị thanh toán (Theo mẫu 05-TT ban hành theo Thông tư 200/TT-BTC)

+ Bảng kê chi tiết từng khoản chi phí Học kế toán ở đâu tốt tphcm

+ Quyết định cử đi công tác: ghi rõ nơi đi, nơi đến, thời gian công tác

+ Hóa đơn tài chính đối với các khoản đã chi: Hóa đơn tiền phòng khách sạn, hóa đơn ăn uống, vé tàu xe, vé máy bay, phí cầu đường, ….,

  • Chứng từ đối với hàng hóa đã mua

+ Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa đã mua (Nếu tạm ứng đi mua hàng hóa, nguyên vật liệu)

+ Hóa đơn chi phí vận chuyển, chi phí bốc dỡ…. (Nếu có)

+ Phiếu xuất kho bên bán cung cấp

+ Phiếu nhập kho hàng hóa

  • Chứng từ thanh toán tạm ứng thừa/thiếu:

+ Nếu số đã chi vượt quá số tạm ứng: lớp kế toán thực hành

Phiếu chi (nếu chi thêm bằng tiền mặt) hoặc ủy nhiệm chi (nếu chi thêm bằng tiền gửi ngân hàng)

+ Nếu số đã chi nhỏ hơn số đã tạm ứng:

Phiếu thu (Nếu thu lại bằng tiền mặt) hoặc bảng thanh toán lương (Nếu doanh nghiệp trừ vào lương)

>>> Xem thêm: Nguyên tắc tạm ứng theo quy định mới nhất năm 2016

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, bạn có thể truy cập website: ketoanleanh.edu.vn hoặc liên hệ số hotline: 0904.84.88.55 để biết thêm thông tin về khóa học này.

Bình luận

Tin tức mới