Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 9
  • 5234
  • 4,466,141

Quy trình kiểm kê tài sản cố định và cách xử lý chênh lệch

  15/02/2017

Kiểm kê tài sản cố định thường được thực hiện vào cuối mỗi năm tài chính do tài sản cố định thường có giá trị lớn và ít biến động trong kỳ.

Việc kiểm kê tài sản cố định giúp người quản lý doanh nghiệp biết được số lượng, tình trạng sử dụng của các tài sản cố định trong doanh nghiệp, từ đó có biện pháp quản lý và sử dụng tài sản phù hợp.

>>> Xem thêm: Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành - Mẫu số 03/TT-TSCD

1. Quy trình kiểm kê tài sản cố định

Quy trình kiểm kê tài sản cố định được thực hiện qua 7 bước.

Bước 1: Giám đốc doanh nghiệp ban hành Quyết định kiểm kê tài sản cố định

kiem-ke-tai-san-co-dinh

Bước 2: Thành lập Hội đồng kiểm kê TSCĐ của doanh nghiệp, thông thường gồm có:

+ Giám đốc hoặc thủ trưởng đơn vị làm Chủ tịch Hội đồng kiểm kê,
+ Trưởng các phòng ban trực tiếp sử dụng tài sản,
+ Trưởng phòng quản lý tài sản trong doanh nghiệp,
+ Kế toán trưởng, kế toán TSCĐ,
+ Các thành viên khác tham gia kiểm kê.

Bước 3: Hội đồng kiểm kê TSCĐ tiến hành kiểm kê tài sản cố định vào cuối năm tài chính.

Bước 4: Xử lý số liệu, lập biên bản kiểm kê

Dựa vào kết quả kiểm kê TSCĐ thực tế tại doanh nghiệp, Hội đồng kiểm kê tiến hành tổng hợp, xử lý số liệu TSCĐ đã kiểm kê, đối chiếu giữa các bộ phân quản lý tài sản, bộ phận sử dụng tài sản và kế toán lập biên bản kiểm kê tài sản cố định phù hợp, đảm bảo có đầy đủ các nội dung chủ yếu sau:

+ Số chênh lệch về số lượng, giá trị giữa sổ sách với thực tế,
+ Các tài sản cần được sửa chữa, nâng cấp, điều chuyển nội bộ…
+ Các tài sản cần thanh lý: do hư hỏng, chi phí sửa chữa quá lớn, tốn nhiều nhiên liệu, năng lượng, hoạt động không hiệu quả …

>>> Xem thêm: Mẫu biên bản kiểm kê TSCĐ Mẫu số 05 theo thông tư số 200

Bước 5: Đưa ra các nhận xét, đánh giá

+ Đánh giá chung tình hình quản lý TSCĐ của doanh nghiệp,
+ Với những tài sản có sự chênh lệch giữa kiểm kê thực tế so với số liệu trên sổ sách: cần tìm hiểu nguyên nhân, giải pháp khắc phục,
+ Lên kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, bảo trì, điều chuyển TSCĐ đối với những TSCĐ cần sửa chữa dựa vào nguyên nhân cụ thể do các phòng ban trực tiếp sử dụng TSCĐ báo cáo.
+ Thống kê, phân loại TSCĐ để đề nghị thanh lý dựa vào nguyên nhân cụ thể do phòng ban trực tiếp sử dụng tài sản báo cáo.

Bước 6: Kiến nghị:

+ Đề xuất về chế độ quản lý tài sản nội bộ,
+ Đưa ra chế độ luân chuyển, lưu giữ hồ sơ giữa các bộ phận,
+ Chế độ bảo trì, bảo hành, sửa chữa tài sản,
+ Thực hiện kiến nghị của biên bản kiểm kê ở kỳ trước,
+ Đưa ra biện pháp xử lý chênh lệch số liệu,
+ Giao trách nhiệm thực hiện, khắc phục,

+ Các kiến nghị khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Bước 7: Báo cáo kết quả

+ Báo cáo với chủ sở hữu TSCĐ về kết qủa kiểm kê
+ Gửi báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của chủ sở hữu TSCĐ cho các bộ phận liên quan.

2. Xử lý chênh lệch giữa số liệu trên sổ sách và số thực tế

Nếu trong quá trình kiểm kê TSCĐ phát hiện có chênh lệch giữa thực tế và sổ sách thì tiến hành xử lý số liệu chênh lệch giống như xử lý hàng tồn kho thiếu, thừa.

>>> Xem thêm: Kinh nghiệm xử lý hàng thiếu chờ xử lý hay nhất

Từ khóa liên quan: xử lý hàng thiếu thừa, kiểm kê tài sản, kiểm kê tài sản cố định, kế toán tài sản cố định, kế toán hàng tồn kho...

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 nănm đến 20 năm kinh nghiệm)

Kế toán Lê Ánh luôn hướng đến là địa chỉ đào tại kế toán uy tín nhất 

Fanpage Kế toán Lê Ánh

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Bình luận

Tin tức mới