Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 6
  • 3215
  • 5,162,728

Tiền thuê nhà có phải tính vào thuế thu nhập chịu thuế TNCN không

  12/05/2017    Lượt xem : 5268

Với các khoản phát sinh chi phí thuê nhà ở cho người lao động có được tính vào chí phí hợp lệ và chịu thuế TNCN không. Doanh nghiệp sẽ hạch toán các khoản chi phí này như thế nào. Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn đọc tìm hiểu rõ hơn nghiệp vụ này.