Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 6
  • 1718
  • 7,487,578

Thủ tục làm hồ sơ hưởng chế độ Thai sản mới nhất

  17/05/2017    Lượt xem : 2613

Thủ tục làm hồ sơ hưởng chế độ Thai sản mới nhất năm 2017 bao gồm những gì? Bài viết sau đấy, kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn các bạn trình tự Làm hồ sơ hưởng chế đội thai sản năm 2017.Căn cứ theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22-04-2016 của BHXH Việt Nam.