Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 7
  • 3221
  • 5,162,734

Cách khấu trừ thuế TNCN với lao động có thu nhập nhiều nơi

  15/05/2017    Lượt xem : 2502

Khấu trừ thuế TNCN với lao động có thu nhập nhiều nơi được hạch toán như thế nào cho hiệu quả. Kế toán mới vào nghề không tránh khỏi lúng túng khi hạch toán nghiệp vụ này. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc cách khấu trừ thuế TNCN với lao động có nhu nhập