Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 5
  • 3300
  • 5,180,207

Toàn bộ thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán

  04/10/2017    Lượt xem : 1613

Thời hạn lưu trữ tải liệu kế toán tối đa là bao lâu, quy định cụ thể như thế nào. Thời hạn lưu trữ tài liệu được lưu trữ trong bao nhiêu lâu sẽ hết hạn lưu trữ hay được lưu trữ vĩnh viễn. Nếu bạn chưa rõ về thời gian lưu trữ tài liệu kế toán và những l