Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 5
  • 2961
  • 4,582,033

Thông tin liên hệ hỗ trợ người nộp thuế

  17/08/2017    Lượt xem : 351

Nộp thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân. Trong quá trình nộp thuế, có thể có lúc sẽ phát sinh những vấn đề cần sự trợ giúp kịp thời của cơ quan thuế. Bài viết sau đây, kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn thông báo từ Tổng cục Thuế về “ Thông ti