Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 8
  • 3479
  • 5,167,055

Số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

  12/09/2017    Lượt xem : 4183

Khi người lao động tham gia bảo hiểm đồng thời cả bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được hưởng lưu hưu khi nào? Số năm đóng bảo hiểm cần là bao nhiêu? Kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn qua bài viết "Số năm đóng bảo hiểm xã hộ