Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 7
  • 834
  • 4,582,921

Bán hàng thấp hơn giá vốn có được không

  09/11/2017    Lượt xem : 566

Bán hàng thấp hơn giá vốn có được không, trường hợp hàng bán ra thấp hơn giá vốn doanh nghiệp có bị phạt vì bán hàng dưới giá nhập. Bạn đọc quan tâm tham khảo bài viết giải thích chi tiết do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày tại đây nhé